Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Международен форум по проблемите на преждевременното отпадане от образователната система


Икономическият и социален съвет на България продължава работа по проблемите на ранното отпадане от образователната система във фокуса на сътрудничество и обмен на добри практики, схеми и политики с експерти от Испанския икономически и социален съвет на консултативна среща на 21 октомври в София. Форумът на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения” е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на поредица регионални дискусии по темата.Той бе открит от проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на Република България /ИСС/ и Хосе Луис Тапиа Висенте – посланик на Кралство Испания у нас. В международната консултативна среща участие взеха: д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ и член на ИСС /III-група/, Атанаска Тенева – зам.-министър на образованието и науката, Росица Янкова – зам.-министър на труда и социалната политика, Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община, Румяна Томова – главен експерт в МОН, Ваня Кастрева – началник на Регионален инспекторат по образованието София-град, заместник-кметове на общините Сливен и Тунджа, членове на ИСС на България, директори и учители от учебните заведения в Софийския регион.Специални гости от Кралство Испания бяха: Соледад Кордоба – главен секретар на Икономическия и социален съвет на Испания, както и членовете на ИСС от групата на синдикатите, работодателите и социалната политика – Дионис Ония, Анна Белтран и Хуан Антонио Педреньо.

Подробности за събитието, споделените добри практики за задържане на децата в училище у нас и в Испания – четете в брой 32 на в. „Учителско дело”____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©