Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Втора среща на консултативната група по проекта „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”


На 3 ноември 2016г. в Брюксел, Белгия се състоя втора среща на консултативната група по проекта „Европейските секторни социални партньори насърчават потенциала на своя диалог чрез трансфер на знания и обучение”. Тя е в изпълнение на програмата „Европейски секторен социален диалог” (ESSDE), която има за цел да увеличи познанията на социалните партньори за европейския, националния секторен и междусекторен социален диалог.

Във срещата взеха участие д.ик.н Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители, Паола Камили - координатор в Европейски синдикален комитет на образованието (ETUCE) и координатор на проекта, Катрин Уензел (ETUCE) - помощник - координатор по проекта, Даниел Вишневски - Европейска федерация на работодателите в образованието (EFEE), представители на партньорски организации от Латвия, Полша, Унгария, Кипър и Естония.

Една от целите на срещата бе всяка от страните, включени в проекта, да представи доклад за социалния диалог. Д.ик.н. Янка Такева представи презентация на тема: „Текущия социален диалог в образователния сектор в България: основни възможности и предизвикателства”. Представените данни в доклада показаха добрите практики на Синдиката на българските учители в сферата на социалния диалог, както на национално, така и на местно ниво. Силно впечатление на всички участници в срещата направиха извоюваните от Синдиката на българските учители 223 милиона лева допълнително за образованието в държавния бюджет за 2017 година, както и договорености в новия колективен трудов договор, подписан на 19 юни 2016г.

Инес Мейларт (ICF International) представи обобщен доклад от провелите се до момента конференции в различните държави. Такава конференция бе направена и в България в началото на м.ноември 2015г.

По време на срещата се обсъди проект на Съвместна декларация за Насърчаване на потенциала на европейския секторен социален диалог в образованието между Европейски синдикален комитет на образованието (ETUCE) и Европейска федерация на работодателите в образованието (EFEE). В проекта на декларация са залегнали основни цели като:

• Подобряване познанието и разбирането на концепцията на Европейския социален диалог

• Подобряване на представителността - легитимност на страните, участващи в процеса на социален диалог

• Подобряване на комуникацията и връзките - увеличаване на потока от информация и степен на сътрудничество между европейското и национално ниво

• Подобряване в сектора - един добре функциониращ социален диалог е предпоставка за преодоляване успешно ефектите от икономическата криза и за по-нататъшно ускоряване на реформи и законодателни мерки, които оказват влияние на образователната среда.

Предстои Декларацията да бъде приета на следващата Пленарна среща по програмата „Европейски секторен социален диалог” (ESSDE).

Предвижда се заключителната среща по проекта да се състои в София през 2018 г., когато България за първи път ще поеме председателството на Съвета на Европейския съюз.

Ивета Недева

началник-кабинет в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©