Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

Онлайн порталът „Образование на русском“ предлага безплатно обучение


Онлайн порталът на московския Държавен институт по руски език „А. С. Пушкин“ предлага своя проект „Образование на русском“. Той включва богато разнообразие от възможности за онлайн обучение, за осъществяване на контакти с преподаватели, както и достъп до литературни източници, информация за олимпиади и конкурси и др.

На сайта https://pushkininstitute.ru подробно са разработени различни раздели, сред които: „Руският като чужд език“ - за онлайн изучаване на руски език от нулево ниво; „Да учиш руски сега е лесно“ - предлагащ усвояване на съвременни методики за преподаване на руски език; „Интересни ли са ви руският език, Русия и нейната култура?“ - за тези, които искат да научават новости, да общуват на руски език и да създават рускоезични проекти; предлага се и тест „Искате ли да узнаете истинското си ниво на владеене на руски език?“, който се изпълнява в режим на реално време и веднага дава резултатите.

Порталът е адаптиран към девет езика, сред които - английски, немски, френски, испански, португалски и др. В рамките на провелата се на 13-15 ноември 2015 г. Конференция на русистите в България бе постигнато споразумение между руското и българското министерство на образованието порталът да бъде адаптиран и на български език. „Много бихме искали да разработим модел, който да превърне портала в инструмент за стандартизирано обучение по руски език във всички държави“, каза тогава проф. д.п.н. Маргарита Русецкая, ректор на Държавния институт по руски език „А. С. Пушкин". Предвидено е да се разработи и система, чрез която българските учители по руски език да бъдат информирани за съществуването на портала „Образование на русском“, както и че ресурсът е безплатен, достъпен и е в помощ на преподавателите по руски език на всички нива - от предучилищни учебни заведения до висшите училища.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©