Четвъртък,
  04 Юни 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Международни новини

За устойчивост на работните места


„Сигурността на работните ни места зависи от ангажимента ни към устойчивото развитие на нашата планета“ бе сред съпътстващите послания на 13-я конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП). Той се проведе в Париж от 29 септември до 2 октомври 2015 г. под наслов „Справедливо общество - качествени работни места и права на работниците”. Участие в конгреса взеха 500 синдикални делегати от Европа, включително президентите на близо 90 национални синдикални организации от 39 европейски страни, както и специални гости от Европа и света. Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, бяха част от делегацията на КНСБ. На снимката те са сред група синдикалисти до плакат, който предупреждава, че работните ни места са зависими от състоянието на планетата ни. Послание, което се подкрепя и от новите Глобални цели на ООН за устойчиво развитие.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©