Събота,
  08 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

СИНДИКАЛЕН ДИАЛОГ РУСЕ – БУРСА


Следвайки една вече утвърдена традиция Общинският координационен съвет на СБУ в гр. Русе неотдавна беше домакин на колегите си от най-големия учителски синдикат в Турция от гр. Бурса.

Става дума не за епизодична връзка, а за продължение на една вече дълголет-

на традиция. Разменните гостувания през годините на делегации от двата синдиката отдавна вече не констатират близости и различия в условията и начина на реализиране на синдикалните дейности или законовата база за тях.

На четиричленната делегация, водена от г-н Кязим Сарнък – председател на организацията в гр. Бурса на Turk Egitim – Sen бе предложена наситена програма.

Гостите бяха приети от кмета на гр. Русе – г-н Пламен Стоилов, с когото обсъдиха образователните проблеми и сътрудничеството между двата града в сферата на образованието.

По-късно същия ден се състоя и среща с екипа на Регионалния инспекторат по образованието. В непринудена работна атмосфера бяха обсъдени по-глобални и тясно професионални въпроси на средното образование.

В течение на пет дни синдикалистите от Бурса имаха възможност да се срещнат с ръководните екипи и с множество учители, ученици и дори родители от шест русенски училища и една детска градина. За четири от тях – СОУ “Васил Левски”, СОУПНЕ “Фридрих Шилер”, ПГ по туризъм “Иван П. Павлов” и ЦДГ “Червената шапчица” посещението беше поредно и утвърждаващо вече създадени връзки.

За три други – СОУЕЕ “Константин- Кирил Философ”, ПГДВА “Йосиф Вондрак” и ПГ по облекло “Недка Иван Лазарова” се откриха нови канали за сътрудничество чрез синдикатите на двете страни със сродни училища.

На гостите бе предложена и богата културна програма, представяща постиженията на града и региона.

Посещението бе широко отразено и от средствата за масово осведомяване от област Русе.

Състоя се и обща среща на синдикалния актив от Общинската организация на СБУ в Русе с гостуващата делегация, на която бяха разисквани положителни синдикални практики в двете страни.

Дадена бе висока оценка на тази страна от дейността на ОбщКС на СБУ – гр. Русе, като скромна част от международната дейност на Синдиката.

Пламен Атанасов - областен координатор на СБУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©