Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Заключителен етап на Регионалния конкурс на СБУ – Габрово, на тема:
„Съвременното общество през погледа на Щастливеца“


На 14 юни 2023 г. в Националния музей на образованието – Габрово, се проведе заключителният етап на организирания от Синдиката на българските учители – Габрово, Регионален конкурс за рисунка, колаж, макет и създаване на мултимедийна презентация, авторски и аргументативни текстове по случай отбелязването на 160 години от рождението на големия български сатирик, общественик и родолюбец Алеко Константинов под надслов: „Съвременното общество през погледа на Щастливеца“. Партньори на мероприятието са Община Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово, Национален музей на образованието, Регионална библиотека (РБ) „Априлов-Палаузов“ – Габрово.

Гости на тържественото награждаване на номинираните участници бяха:

г-жа Кристина Сидорова – областен управител на област Габрово, г-жа Мариета Въткова – ст. експерт в РУО – Габрово, г-жа Невена Минева – зам.-кмет в Община Габрово, г-жа Севдалина Ненкова – директор Дирекция „Образование и социални дейности“ – Община Габрово, г-жа Савина Цонева – директор на РБ „Априлов-Палаузов“ – Габрово. Любезен домакин на събитието бе и директорът на НМО – г-жа Любка Тинчева.

Събитието бе открито от г-жа Ренета Колева, председател на Общинския КС на Синдиката на българските учители – Габрово, и областен координатор на СБУ за област Габрово, която поздрави гостите, децата, учениците, преподавателите и родителите за тяхната съпричастност към идеята да бъде изразено уважение и респект относно 160 юбилей от рождението на Щастливеца, който ни дава и днес повод да се замислим за силата на иронията над недостатъците на човешкия характер. В своето встъпление г-жа Колева подчерта факта, че всяко дете и ученик и възрастен познава емблематичните произведения на Алеко Константинов: пътеписа „До Чикаго и назад“ и книгата „Бай Ганьо“. Морално извисеният общественик и сатирик е създал над 40 фейлетона, цикъла „Разни хора – разни идеали“, пътеписите „Какво? Швейцария ли?“, „София – Мездра – Враца“, „През март в Чепино“, „Невероятно наистина, но факт...“. Той ни завещава мярата за морална безкомпромисност към „келепирджилъка“, балканската подозрителност и мнителност, към политическата демагогия и безпринципност, към бездушието и подлостта, както и ни кара да се обръщаме с обич и преклонение към красотата на българската природа. По нататък тя подчерта, че в детските и ученическите рисунки, колажи и макети се усеща искреното въодушевление от природната красота и хармония и респектът от историческите забележителности на България, както Алеко Константинов ни завеща своето родолюбиво верую: „Опознай родината, за да я обикнеш“.

В зависимост от възрастта и уменията на децата и учениците журито определи четири групи конкурсни задачи, които имат своята специфична тематична насоченост:

- Първа група: деца от предучилищна възраст и ученици от І и ІV клас изработват рисунки, колажи или макети на тема „ОПОЗНАЙ РОДИНАТА, ЗА ДА Я ОБИКНЕШ“ и „ЗАЩО ОБИЧАМ МОЯ РОДЕН КРАЙ?“

- Втора група: ученици от V – VІІ клас създават и представят мултимедийна презентация в рамките на 6 – 8 минути, рисунки, колажи и макети на тема „ПАМЕТНОТО ПРОГЛЕЖДАНЕ ЗА КУЛТУРНАТА САМОБИТНОСТ НА БЪЛГАРИНА ОТ КРАЯ НА ХІХ ВЕК“ ;

- Трета група: учениците от VІІІ – Х клас: представят мултимедийна презентация или създават аргументативен текст (есе) или авторски текст (стихотворение, поема, разказ) на тема „АЗ СЪМ ВРЯЛ И КИПЯЛ В ЕВРОПАТА…“;

- Четвърта група: учениците от ХІ – ХІІ клас представят мултимедийна презентация или създават аргументативен текст (есе) или авторски текст (стихотворение, поема, разказ) на тема „ПАТРИОТИЗМЪТ ИЛИ КЕЛЕПИРДЖИЛЪКЪТ – ИЗБОРЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН“.

От общо 130-те участници в регионалния конкурс 95 бяха отличени и наградени. Най-достойно представяне имат следните деца и ученици, които заеха призовите първи места в конкурса:

КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ

Предучилищна възраст

Първа награда се присъжда на: Калина Големинова – III група, ДГ „Слънце“, Катерина Изворова – 5 г., II група „Звездобройци“, ДГ „Слънце“, Ферхат Мехмедов – 5 г., ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, база с. Крамолин, Ная Василева, Юлияна Петкова – група „Мики Маус“, ДГ „Радост“ – Габрово, Калина Мотева – 7 г., IV група, ДГ „Слънце“, База 2., Микаела Йонкова – 6 г., IV група „Слънчица“, ДГ „Явор“.

Ученици от І – ІV клас

Първа награда се присъжда на: Емилиян Лечев – IV клас, СУ „Отец Паисий“ – Габрово, Лиана Дакова – I клас, СУ „Отец Паисий“ – Габрово, Матеа Рачкова – IV клас, ОУ „Васил Левски“ – Габрово, Сесил Кюмджиева – III клас, ОУ „Ст. Пешев“ – Севлиево, Елена Минева – I клас, ОУ „Ст. Пешев“ – Севлиево.

Ученици от V – VІІ клас

Първа награда се присъжда на: Дария Боева – 12 г., ОУ „Ст. Пешев“ – Севлиево.

КАТЕГОРИЯ МАКЕТИ

Първа награда се присъжда на: ПГ – 5 „Мики Маус“, ДГ „Светлина“ – Трявна

Втора награда се присъжда на: ДГ „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков, база Градница, Севлиево

Трета награда се присъжда на: Аждан Кременлиев – ДГ „Мечо Пух“ – с. Петко Славейков, база Кормянско, Севлиево.

КАТЕГОРИЯ КОЛАЖИ

Първа награда се присъжда на: Александра Иванова – IV клас, ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, Цветиана Енчева – 6 г., ДГ „Перуника“ – Габрово

КАТЕГОРИЯ: МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ – V – VІІ КЛАС

Първо място заемат: Никол Стефанова – V а клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Габрово, Христо Цветанов – V а клас, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Габрово

КАТЕГОРИЯ: АВТОРСКИ И АРГУМЕНТАТИВНИ ТЕКСТОВЕ –

VІІІ – Х клас

Първо място заемат: Мария-Антония Станимирова Мицканова – Х а клас, ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново, за създаване на есе, Боримир Христов Ботев – Х б клас, ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – Севлиево, за създаване на разказ.

Второ място се присъжда на: Денислав Иванов – VІІІ а клас, НАГ, за създаване на разказ, Денислава Ивайлова Енева – VІІІ а клас, НАГ, за създаване на стихотворение.

Трето място се присъжда на: Георги Ташев – VІІІ в клас, НАГ, за създаване на есе, Елинор Иванова – VІІІ а клас, НАГ, за създаване на есе.

Поздрав към гостите и участниците поднесоха децата от ДГ „Радост“, ДГ „Младост“ и ДГ „Мики Маус“.

Ренета КОЛЕВА,

областен координатор

на СБУ за област Габрово____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©