Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ от област Пловдив


На 30 юни и 01 юли 2022 г. в хотел ”Бор” в град Велинград се проведе обучителен семинар на синдикални председатели и секретари на синдикални организации на СБУ от общините Марица, Първомай, Стамболийски и Карлово. В обучението участваха – Виолетка Петкова, главен експерт и Павлина Петрова, главен експерт-юрист в Централата на СБУ.

В обучението се включиха и областният координатор на СБУ за Пловдивска област – Петранка Калоферова и Боян Бойкински, областен координатор на РС на КНСБ – Пловдив.

Г-жа Калоферова запозна колегите с решенията на Изпълнителния комитет на СБУ от 16.06.2022 г. и отново постави въпроса за своевременното информиране на редовите синдикални членове.

Г-жа Петкова припомни политиките на СБУ и постави акцент на приоритетите в синдикалната дейност, свързани с мотивацията за синдикално членство. Обърна внимание на задачите на синдикалния актив с постоянен характер и на изпълнение на решенията на ИК на СБУ. Отново бяха обсъдени нормативни документи и бяха предложени различни казуси, свързани Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда и др.

Г-жа Петрова постави акцент върху сключването и прекратяването на трудови договори, придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и възможностите, които Учителският пенсионен фонд предоставя. Поставени бяха въпроси относно изплащане на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда, определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, ползване на платен годишен отпуск и други.

В хода на дискусията главните експерти отговориха на всички поставени въпроси, а участниците изказаха благодарност за полезното обучение.

Петранка КАЛОФЕРОВА, областен координатор на СБУ за Пловдивска област____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©