Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Д.ик.н Янка Такева бе гост на официалното закриване на учебната година в община Хаджидимово
На 30 юни 2022г. в ресторант „Катерина“ – гр. Хаджидимово, официално беше закрита учебната година в община Хаджидимово. Празничната вечер беше организирана от кмета на Oбщината Людмил Терзиев и председателя на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители д-р Калинка Гайтанинчева.

Официални гости на тържеството бяха: д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ, проф. д.н. Димитър Веселинов, директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Ивайло Златанов, началник на Регионално управление на образованието – Благоевград, д-р Т. Любенова, почетен председател на ОбСНВ – Благоевград, Магдалена Рахова, председател ОбСНВ – Благоевград, Бонка Ичкова, областен координатор на СБУ за Благоевград, Мария Търтова, председател на ОбКС на СБУ – Гърмен, Петя Левакова, председател на ОбКС на СБУ – Гоце Делчев. На церемонията по награждаването на изявени педагогически специалисти от общината и социални партньори и приятели присъстваха учители, помощник-възпитатели и персонал от осемте образователни институции в община Хаджидимово: СУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хаджидимово, с директор Вангелия Петрелийска; СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица, с директор Мехмед Имамов; ОУ „Гоце Делчев”, с. Беслен, с директор Чавдар Чапкънов; ОУ „Никола Вапцаров”, с. Копривлен, с директор Александър Белчев; ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Блатска, с директор Петър Стоянов; Детска градина „Надежда”, гр. Хаджидимово, с директор Диана Манахова; Детска градина „Пролет”, с. Абланица, с директор Севим Топова; Детска градина „Незабравка”, с. Копривлен, с директор Катя Уручева.

Д.ик.н. Янка Такева поздрави всички присъстващи със успешното приключване на учебната година, благодари за поканата на г-н Терзиев и ОбКС на СБУ, и говори за приноса на Синдиката за повишаване социалния статус на българския учител през последните години. Тя беше наградена от кмета на Община Хаджидимово Людмил Терзиев с почетен плакет за цялостен принос в развитието на образованието, почетна грамота и подарък от СБУ – Хаджидимово.

Почетен плакет, грамота на ОбКС на СБУ и награда получиха: Людмил Терзиев, кмет на Община Хаджидимово, добър социален партньор и приятел на учителската гилдия; Ивайло Златанов, началник на РУО – Благоевград; проф. д. н Димитър Веселинов, директор на ДИУУ; Бонка Ичкова, координатор на СБУ за област Благоевград; Магдалена Рахова, приятел и партньор в работата по превенцията на наркоманията и упойващите вещества сред подрастващите; Мехмед Имамов, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“, с. Абланица; Александър Белчев, директор на ОУ „Н. Вапцаров“, с. Копривлен; Асим Имамов, секретар на ОбКС на СБУ – Хаджидимово.

Г-н Терзиев награди девет изявени учители от общината, номинирани от колективите и синдикалните организации на СБУ към училищата и детските градини. Отличени бяха: Фиданка Бочукова, ст. учител в ОУ „ Гоце Делчев“, с. Беслен, и Костадин Папазов, ст. учител в ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, с. Блатска, за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа с учениците от начален етап; Илвие Ханьова, ст. учител в ДГ „Пролет“, с. Абланица за активно участие в дейностите на ДГ и непрекъснато надграждане на своята квалификация; Нели Терзиева, ст. учител в ДГ „Надежда”, гр. Хаджидимово, за дългогодишен всеотдаен труд, колегиалност и прекрасно отношение към родители, учители, деца; Катя Гърнева, ст. учител в ДГ „Незабравка”, с. Копривлен, за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната работа и издигане престижа на детската градина; Гюлсуна Имам-Башова, ст. учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица, за постигнати отлични резултати на ДЗИ по английски език; Евгения Галова, гл. учител в СУ „Никола Вапцаров” – гр. Хаджидимово, за висок професионализъм и дългогодишен всеотдаен труд; Екатерина Марвакова, ст. учител в СУ „Никола Вапцаров”, гр. Хаджидимово, за доказания си опит и авторитет; Недялка Георгиева, ст. учител в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Копривлен, за проявена висока инициативност, творчество и иновации в работата.

В края на учебната 2021/2022 година ОбКС на СБУ – Хаджидимово с огромна отговорност и задоволство отчита: увеличени работни заплати с 12,3% на педагогическия и непедагогическия персонал в община Хаджидимово във всички образователни институциии от 01.04.2022 г., подписан Колективен трудов договор на общинско ниво, с който се регламентира по-дълга отпуска за учителите и много социални придобивки за работещите в сферата на образованието; 100%-тово синдикализиране на педагогическия и непедагогическия персонал в община Хаджидимово; изплатени: работно облекло – на 80%, дифиринцирано заплащане – на 100%, допълнително материално стимулиране – на 90%,транспортни разходи на пътуващите учители – на 100%, квалификация на педагогическите специалисти – по Националните програми на МОН и планове за квалификационни дейности в образователните институции, придобиване на ПКС – на 100%, участие на екип от учители в обучителните семинари на Постоянната академия за наука и иновации в образованието (ПАНИО) към СБУ и много други съвместни дейности със Синдиката, участие на всички образователни институции в национални и международни проекти и програми, и едно училище, включено в мрежата на иновативните училища в страната – СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Абланица.

Вярваме, че и занапред приоритет на Община Хаджидимово трябва да бъдат училищата, детските градини и работещите в тях личности, защото една община е просперираща, когато образованието е цел №1.Д-р Калинка ГАЙТАНИНЧЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Хаджидимово____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©