Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Добра практика за успешна адаптация в детската градина
в столичните ДГ №124 „Бърборино“ и ДГ №162 „Вихрогонче“


Влизането на детето в детската градина е преход към нов етап от живота както на детето, така и на родителите. В основата на висококачествената предучилищна грижа стои връзката, която обгрижващите педагогически специалисти ще изградят с детето и семейството му като цяло. Доверителните отношения са основният компонент, върху който започва изграждането на цялостното благоприятно развитие на детето. Приемането на детето и подкрепата за успешна адаптация в детската градина започва още след входящите класирания. В столичната ДГ №124 „Бърборино“, като добра дългогодишна практика при записването, родителите биват поканени, заедно с детето, на една обща среща, на която присъстват – двамата родители, заедно с детето, един от педагозите в групата, психологът, логопедът и директорът. Тази среща дава пространство на възрастните, ангажирани с грижата за детето, да обсъдят всичко, което ги вълнува около развитието на детето, неговите умения за адаптация към новостите, навиците, предпочитанията и способностите за самостоятелност.

Екипът от специалисти на ДГ №124 подкрепя родителите да облекат в думи онова, което предстои на детето да преживее, без да го превръща в извор на тревожност. Говоренето за това какво го очаква, съобразено с евентуалните му страхове, улеснява първите му стъпки.

Каква е ролята на всеки от участниците в срещата? Директорът, като представител на институцията, има задачата да внесе яснота по въпросите, свързани с административната дейност (права и задължения на родители, изисквания от страна на екипа, режим в детската градина, необходими изследвания и др.). Ролята на учителя в групата е да научи повече за детето – с какво обича да си играе детето; какво го успокоява; какви умения, свързани със самостоятелността му (хранене, обличане, хигиенни навици), са овладени, дали има нужда от подкрепа; има ли по-специфични хранителни предпочитания и алергии към храни; следобеден сън и др.). Психологът се запознава с това какъв е предишният опит на детето в детско заведение или престой с други възрастни; ако е посещавало друго детско заведение – как е протекла адаптацията; какъв е опитът на самите родители в детско заведение и какви спомени са запазили оттогава или ако не са посещавали, то каква представа са изградили за детската градина; родителите се подкрепят да не представят на детето детската градина като прекрасно приказно място, свързано само с положителни емоции, а да обрисуват престоя на детето в учебното заведение възможно най-реалистично, като могат да споделят и своя опит, независимо дали е свързан с положителни, или по-скоро негативни спомени. Така в голяма степен се спестява на детето и тревожността, породена от разочарованието между идеалистичния образ, който са му създали възрастните, и реалността, с която се сблъсква на новото място. На родителите се препоръчва да споделят предварително с детето кой възрастен и по кое време ще го вземе от детската градина.Когато знае кого да очаква и във фиксирано време се чувства по-спокойно. Ролята на логопеда е да представи на родителите предстоящото през учебната година Скринингово изследване за деца на възраст от 3 до 3,6 г. (което представлява книжка с картинки; целта му е да изследва потенциалните възможности на деца на възраст от 3 до 3,6 г. и да определи евентуален риск от обучителни трудности; обвързан е със Стандартите за ранно детско развитие и обхваща най-важните аспекти на детското психическо и личностно развитие). Логопедът информира родителите и за предстоящото скринингово изследване на говора на децата в началото на учебната година.

На родителите се предоставя визуално разписание с дневния режим в детското заведение и дейностите, които очакват детето там и брошура с обща информация за групата и детското заведение, режим и полезни съвети. „За нас е важно да предоставим на детето (и родителите) възможност за посещение на градината преди първия учебен ден. Организираме срещи за игра или тематични работилници с всички деца от бъдещата първа група, заедно с техните родители“.

Защо е важно детето да присъства на тези срещи? За детето да посети детското заведение, както и да се срещне с бъдещата си учителка и другите деца от групата, е възможност да си представи живота, който ще води, спестява му прекаленото фантазиране и най-вече дава една по-ясна представа за мястото, за което то все повече слуша да се говори.

Добрата практика за успешна адаптация в детската градина, прилагана от години в ДГ №124 „Бърборино“, тази година беше адаптирана и приложена за първи път и в столичната ДГ №162 „Вихрогонче“ от психолога на детското заведение Борислава Александрова заедно с директора и педагозите на новоприетите деца в двете първи групи за 2022 – 2023 г. На обща опознавателна среща психологът раздаде на родителите на новоприетите в първа група деца визуални разписания на режима за деня в детската градина, като ги подкрепи да ги разгледат и обсъдят заедно с децата с оглед изграждане на представа за предвидимост и предсказуемост в организацията на деня в детската градина, тъй като непредсказуемият сюжет би могъл да бъде източник на равнище на тревожност у децата. Психологът посъветва родителите отрано да опитат да уеднаквят режима у дома с този в детската градина и да създадат граници и правила, към които следва децата да се придържат и вкъщи. Специалистът сподели мнение, че децата се чувстват по-спокойни, когато правилата са ясни, а изградените умения за спазването им са стабилна основа за адаптация към структурираната среда в детското заведение.

Надежда ИВАНОВА, детско-юношески психолог,

Ива ГЕНОВА, логопед в столичната ДГ № 124 „Бърборино“, Борислава АЛЕКСАНДРОВА, психолог в столичните ДГ № 124 „Бърборино“ и ДГ № 162 „Вихрогонче“____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©