Сряда,
  29 Ноември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Каскада от събития начело с мерки за преодоляване на дефицитите от ОРЕС беляза дейността на ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“, гр. Стара Загора през учебната 2021- 2022 г.


През месец април 2022 г. МОН предложи примерни мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда, изразени в шест стъпки. Училищен екип, назначен от директора на Професионална гимназия по строителство и дървообработване (ПГСД) „Инж. Недьо Ранчев“ – инж. Ваня Димитрова доразви идеите от МОН, като разработи и изцяло нова концепция за справяне с дефицитите в обем 29 страници. Опитни педагогически специалисти на базата на дългогодишния си трудов стаж и работа с деца, а също и въз основа на задълбочена теоретично-нормативна подготовка определят причините за натрупаните дефицити – ключов момент за преодоляването им. Инж. Миглена Георгиева създаде инструментариум, който да установи на емпирично ниво затрудненията на учениците в училище.

Междувременно на 20 април 2022 г. старши експерт по професионално образование и обучение Иванка Петкова посети ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“ по повод предприетите мерки за преодоляване дефицитите от ОРЕС.

Същевременно каскада от събития беляза дейността на ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“.

На 1 март ученици честваха идването на Баба Марта с благотворителна инициатива. Директорът – инж. Ваня Димитрова – поздрави колектива и учениците с пожелания за здраве, просперитет и струяща обич в човешките взаимоотношения.

На 23 април с подкрепата на Общината по повод Възкресение Христово в благотворителната кауза „Боядисай яйце, спаси детско сърце“ се включи учителят по математика – г-жа Ваня Горанова заедно с екип ученици. Тя подготви красива картина, представена на изложение в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Изящната творба е предназначена за благотворителен базар, събраните средства от който ще се дарят за закупуване на пулсоксиметър и глюкомер за нуждите на Клиниката по неонатология към УМБАЛ „Проф.д-р. Стоян Киркович“ АД Стара Загора. Тук е мястото да споменем с благодарност името на доц. д-р Христо Мумджиев, който е спасил животите на стотици новородени недоносени деца, благодарение на високопрофесионалните си медицински умения и способността да извади от кувиозите най-голямото чудо на света, носещо безмерно щастие – новият човеши живот.

Със следващите три събития от училищния живот се свързва името на учителят по история и цивилизации – г-жа Миглена Бошнакова. По повод 300 години от рождението на Преп. Паисий Хилендарски, 60 години от канонизирането му и 260 години от написването на История Славянобългарска Инициативен комитет от Зографския манастир със съдействието на Община Стара Загора организира прочитането и преписването История Славянобългарска. Педагогическият специалист, владеещ старобългарски, старогръцки и латински език, доказа задълбочените си познания по класическите езици, като заедно с екип ученици преписа на изконния език в оригинал страници от реликвата на Българското Възраждане.

Второто събитие е каузата „Капачки за Бъдеще: кампания за събиране на средства за втора детска линейка“. На 16.04.2022г. с благородни, състрадателни и добри сърца учителите от ПГСД дариха три чувала капачки, за да допринесат за закупуването на втора неонатална линейка, с която да бъдат транспортирани новородените. Професионална повеля на учителя е да моделира чрез познанието, което дава, човешкия живот. Живот при живот отива. Сърце до сърце се среща. Човек без човека не може. Всички хора са взаимносвързани и взаимозависими. Пред хляба и пред Бога всички сме равни.

На 18 април се проведе викторината „1000 причини да се гордеем, че сме българи“, в която учатваха ученици от ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“, отлично подготвени от г-жа Миглена Бошнакова. На 20 април се състоя благотворителен Великденски базар, организиран от старши учителят по английски език – г-жа Цветалия Желязкова. Интелектуалното и духовно начало се обединиха в облика на красивото точно преди Възкресение Христово. Със свежи идеи тя обедини творческото начало, сътвори изящни, грациозни и очарователни великденски вещи, на които всички се насладиха.

Така стигаме до въпроса „Залужава ли си да бъдеш част от бъдещето на ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“?

Това е прагматично ориентирана професионална гимназия, подготвяща кадри, веднага приемани в работна среда. Училището има над 55-годишна история – доказателство за традициите в преподаването на общообразователни и специални предмети. Благодарение на задълбочената професионална подготовка на педагогическите специалисти, обхващаща широк набор от теоретични и практически знания и умения, учениците имат възможност да получат качествено образование, позволяващо реализация на пазара на труда.

Училището предлага специалности, чието търсене от страна на работодателите е с перманентна актуалност, а реализацията на учениците може да се осъществи както в България, така и в чужбина.

За учебната 2022/2023г. гимназията осъществява прием в четири специалности:

1. Професия „Строител“, специалност „Армировка и бетон“

дуално обучение, комбиниращо теоретична подготовка с практика в предприятия и фирми, където, при доказани качества, учениците могат да продължат кариерното си развитие.

Специалност „Външни облицовка и настилки“ – дневна форма на обучение – и специалност „Вътрешни обицовки и настилки“ – задочна форма на обучение. Строителството е печеливша област, която се развива непрекъснато и нуждата от кадри е постоянна. ПГСД подготвя майстори в професионалните направления, в които обучава.

Същевременно иновативната сила на училището проличава при внедряването на нови информационни технологии в обучението. Доказателство за това е STEM – специалност по професията „Мебелно производство“ от професионално направление „Техник-технолог в дървообработването“. Тя е търсена от работодателите и е добре платена както в България, така и в чужбина. В училище има модерна работилница, където изтъкнати специалисти като инж. Милен Минчев, инж. Янина Бабаджанова и инж. Маруся Бонева обясняват теоретично и практически, достъпно и нагледно как се конструират мебели.

Партньори в обучението на гимназията са „ЗСК“ ООД, гр. Стара Загора и „Средна гора“ АД, гр. Стара Загора, благодарение на които учениците усъвършенстват практическите си знания в реална работна среда. Практиките им се заплащат.

Училището участва в проекти – национални и международни, където учениците посещават най-модерните цехове и заводи в България и чужбина.

Гимназията предлага специалности, които имат бъдеще, и запълват огромна ниша от недостиг на кадри, които имат потенциал да се реализират.

За ПГСД „Инж. Недьо Ранчев“ учениците споделят, че впечатленията ми от обучението са отлични - имат много добра теоретична и практическа подготовка. Дуалната форма на обучение им дава върможност да практикуват наученото още докато са ученици.

д-р Мария ЗДРАВЕВСКА, коренспондент на в-к „Учителско дело“ за област Стара Загора____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©