Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

40-години ЦПЛР-ОДК, гр. Вълчедръм
На 24 май 1982 г. е учреден Общински пионерски дом. С постановление на Министерски Съвет № 43 от 9.05.1990г. е регистриран като Център за работа с деца към Общинския народен съвет-Вълчедръм. Със Заповед РД- 14-118 от 28.11.1995 г. на Министъра на образованието по предложение от Общински съвет- Вълчедръм, Центърът за работа с деца е преобразуван в Детски комплекс- ОДК, като Обслужващо звено на бюджетна издръжка на общината. Преобразуван е в Център за Подкрепа за Личностно развитие-Обединен Детски Комплекс с решение №139 на Общински съвет Вълчедръм и Заповед на Иван Барзин-Кмет на Община Вълчедръм. Основна мисия на ЦПЛР-ОДК - Вълчедръм е: ангажиране свободното време на децата в извънкласни форми на занимания.Изява на способностите,на творческите възможности и таланти на децата от Общината в областта на изкуството,науката и спорта.

На 24 май 2022 г. –Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската писменост в гр. Вълчедръм, в читалище „Рало“ се състоя празничен концерт по случай „40 години от създаването на Центъра за Подкрепа за Личностно Развитие-Обединен Детски Комплекс“. Гости на тържеството бяха хора,които са работили в първите години в Центъра, от Община Вълчедръм, директори, учители, родители и граждани на Вълчедръм. Децата от клубовете към ЦПЛР-ОДК: клуб „Художествено слово“с ръководител Валентина Сашкова, клуб „Народни песни“ с ръководител Миролюб Йонков, клуб „Народни танци“ПГ с ръководител Сеферина Боянова /които получиха северняшка носия за празника като подарък за ЦПЛР-ОДК, за годишнината/ рецитираха,пяха, танцуваха. На юбилейния концерт децата от клубовете изпълниха стихове от Литературния конкурс по повод 40-години ЦПЛР-ОДК „Единство,Творчество, Красота“ . Стихотворението, класирано на първо място,бе избрано за песен на ОДК. Стихотворението „Ела при нас! “ е написано от Милена Симеонова на 10 години от гр.Силистра. За първи път бе изпълнена песента „Ела при нас!“ по музика на Ангелина Цанина от децата от клуб „Народни песни“с ръководител: Миролюб Йонков. Под звуците на песента „Рожден ден“ бе внесена тортата за празника.,приготвена от учениците,от кулинарна паралелка при Гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм.

Ще завъша със стихотворението, станало песен на ЦПЛР-ОДК:

„Обичаш ли да пееш и танцуваш, играеш,да твориш и да рисуваш ела при нас и хайде с нас света да преоткрием във захлас. Приятели безценни ще намериш и чудни върхове ще изкатериш. Защото ние носим светлина единство,творчество и красота!“

Наташа ЦАНИНА,

директор на ЦПЛР-ОДК, Вълчедръм____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©