Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

STEM център „ИНТЕРА“ бе открит в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево


На 235 кв. метра в Професионалната гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров“ в гр. Севлиево е обособена училищна STEM среда. Мястото е стилно обзаведено и практично оползотворено, за да се превърне в модерен център, в който учениците едновременно ще учат, ще експериментират, ще общуват и дори ще си почиват върху мека мебел в приятна и релаксираща среда. „ИНТЕРА“ от иновативни, научни, технологични, екологични решения и алтернативи ясно изразява фокуса на целите и дейностите, които ще се реализират в иновативна среда.

Центърът се реализира по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерството на образованието и науката, която цели да създаде подходяща учебна среда за приложение на наученото в часовете по природни и инженерни науки, информатика и математика и усвояване на методи за изследване на природни процеси. За постигане на тази цел в Професионалната гимназия вече функционира уникален и модерен център, в който учениците по нов и съвременен начин учат, съчетавайки обучението в различни области на познанието с експериментални дейности.

Откриването на STEM центъра е вълнуващ момент в 60-годишната история на училището, каза в своето приветствие към дошлите за откриването директорът на гимназията Ани Андреева. Тя е убедена, че с новата придобивка учениците ще бъдат достатъчно провокирани, за да създават нови проекти и да приемат реални предизвикателства, което ще ги направи по-конкурентни в новите реалности и на пазара на труда. Гости на откриването на училищния STEM център бяха Ралица Манолова, областен управител; Емилия Ангелова, старши експерт в РУО – Габрово; Михаил Йонков, президент на Ротари клуб – Севлиево; проф. д-р Илия Железаров, ректор на ТУ – Габрово; Светла Георгиева, председател на Обществения съвет към училището.

Новият STEM център съчетава Творчески център, Изследователски център, Еколаборатория и две специални зони – „Динамика“ и „Релакс“. Учителският колектив и членовете на синдикалната организация на Синдиката на българските учители притежават нужния професионален опит, знания и умения за пълноценно използване и прилагане на възможностите, потенциала на новооткрития център „ИНТЕРА“.

Творческият център е предназначен за обмяна на информация и идеи, за създаване на ресурси и провеждане на обучения. Мобилни конфигурации и удобни мебели създават условия и възможност за екипност, креативност и новаторство.

Изследователският център включва пространство за обучение и презентиране, кът за програмиране, кът за фина електроника и мейкърспейс. Всичко това е изградено без да натоварва с вещи и мебелировка за сметка на умело използване на пространството, като определено личи стремежът към съчетаване на функционалност и удобство.

Еколабораторията е място за научни изследвания, свързани с решаване на екологични проблеми. Оборудвана е с дигитални микроскопи, компютри за добавена реалност, учебен компостер и стационарна компютърна станция за проследяване на протичащите в компостера процеси.

Зона „Динамика“ са училищните коридори, които днес изобщо не приличат на коридори. Мястото е обзаведено със заемащи малко пространство мебели, които дават възможност за общуване.

Зона „Релакс“ е мястото, където всеки – ученик или учител, може спокойно да отпочине и подреди мислите си, докато наблюдава плуващите в аквариума рибки, отпуснат върху мека мебел с естествена зеленина.

Партньори на професионалната гимназия в реализирането на идеята за STEM център са „Хитачи Енерджи България“ ЕООД, които съдействаха с труд, материали и учебни програми, и Техническият университет – Габрово, с подкрепа за изследователски и иноваторски занимания, конфигуриране на оборудването, монтиране на апаратурата и обучението на учителите.

Екип на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, гр. Севлиево____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©