Събота,
  08 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

125 години предучилищно образование в град Шумен


През тази година предучилищните педагози в Шумен отбелязват 125 години от организираното предучилищно образование. Неговото начало е поставено през 1889 г., когато Общината с финансовата подкрепа на Министерството на народното просвещение, открива забавачница за деца от 3- до 7-годишна възраст.Предучилищното образование в България има дългогодишна история и ние вярваме, че всяка изминала година учителите на Шумен правят своите малки крачки, с които смело и уверено продължават изминатия път в желаната посока - развитие на модерно предучилищно възпитание и подготовка на децата.

Изминалите години са изпълнени с много труд, ентусиазъм и обич към най-малките граждани на Шумен. Днешните учители в детските градини на Шумен са стъпили уверено на здравите основи, поставени от предшествениците си. Установени са традиции, които се помнят, почитат и пазят. Зад всеки напредък стоят хора и личности с неспокоен дух и висок морал. Отговорността и обичта към децата и професията са им давали кураж да реализират нови идеи и практики, да създават подходяща среда за възпитание, да предават опита си на младите колеги. С отворени сърца към възпитанието на децата, с емоциите от общуването с тях и с амбицията да споделят опита и успехите си с колеги от страната и Европа, те уверено вървят напред.

Всички те са горди и щастливи, че първи откриват талантите на децата, помагат им да се развиват и да носят в сърцата си спомените за първия учител!

Днес детските градини в община Шумен са 32, в които са обхванати 3050 деца, разпределени в 131 групи. През 2013 г. отвори врати Обединено детско заведение „Пчелица” с капацитетни възможности за четири възрастови групи. Две детски градини бяха преобразувани в обединени детски заведения. Обхватът на децата от 3 до 7 години в общината е 91 %, а на 5 и 6-годишните деца е между 91 - 95 %. Грижата за децата е поверена на 292 висококвалифицирани детски учители, 10 музикални педагози, 8 логопеда и 5 психолога. Голяма част от тях са участници в национални и международни научни форуми, имат различни публикации в специализираните научни издания.

През тази юбилейна година ръководството на община Шумен, директори и учители посветиха редица инициативи. Началото им бе поставено в седмицата от 17 до 21 март с международната среща „Европа в Шумен”, в която участници от спечелени пет международни проекта направиха своите работни срещи. Акцент в Програмата бе Международната конференция на тема: „Насърчаване на креативността чрез проектната дейност”. Инициативата бе подкрепена от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, както и от Националната агенция, администрираща Програма „Учене през целия живот” - Център за развитие на човешките ресурси. Това бе отлична възможност за качествено споделяне на опит и добри практики, свързани с проектните дейности между всички гости от 16 европейски страни и учители от страната.

С подчертано голям интерес от учители и деца преминаха VІІ международен детски театрален фестивал по приказки на класиците „Братя Грим” и VІІІ детски театрален фестивал „Коломбина”. Всяко издание разширява възможностите за изява на децата и се превръща в празник на детското творчество и талант, които дават на децата ни самочувствие и увереност.

От месец март до месец ноември на всяка детска градина е осигурена възможност да презентира дейността си на страниците на в. „Шуменска заря”.

Пет шуменски детски градини тази година празнуват свои юбилеи и кръгли годишнини – ЦДГ „Смехорани”, ЦДГ „Изворче”, ЦДГ „Космонавт”, ОДЗ „Щурче” и ЦДГ „Дружба”.

Шуменските детски градини се утвърдиха през годините с високо качество на възпитателно-образователния процес с децата, с естетическата и функционална предметна среда. Голяма част от педагогическите колективи на детските градини са изключително отворени за разнообразни иновационни практики, в резултат на което са реализирани участия в редица проекти. Много от децата участват в различни национални и международни конкурси и фестивали, като стават носители на престижни награди. Те са талантливото бъдеще на града ни, с което се гордеем. Тяхното възпитание и развитие са приоритет в политиката на ръководството на община Шумен. Наша водеща цел винаги е била да се подобряват условията за израстването им, за да имат пълноценно и радостно детство, да играят и да се обучават в добри условия и приятна атмосфера.

ЮБИЛЕЙНА ПРОГРАМА

м. февруари

„Нашенска хубост” - Изложба на кукли в народни носии по проект на ЦДГ №32 „Дружба”

м. март

1. 17-21 март

„ЕВРОПА В ШУМЕН” – Седмица на работните срещи по проектите на ЦДГ № 23, 25, 27, 30 и ОДЗ „Светулка” по СП „Коменски” от програма на ЕК на ЕС „Учене през целия живот”

Съпътстващи мероприятия:

• 19 март - „Мир в детските сърца” - 35 години ЦДГ № 30 „Космонавт” – Концерт, НЧ „Т. Петков”;

• 20 март – VІІ международен фестивал по приказки на класиците „Братя Грим”;

Международна изложба от детски рисунки;

Международна конференция „Насърчаване на креативността чрез проектната дейност”;

Тържествен концерт от децата на ЦДГ № 25 „Братя Грим” - ДКТ „В. Друмев”

• 21 март, „Децата на Шумен - различни, но единни” - концерт на ЦДГ № 19 „Конче-Вихрогонче", ДКТ „В. Друмев”;

• 27 – 28 март, VІІІ детски театрален фестивал „Коломбина” организиран от ЦДГ № 35 „Изворче”, Общински младежки дом

м. март – м. ноември

„Алманах на Шуменското детство” – ежемесечен подлистник във в. „Шуменска заря”

м. април

10 април - „С нас в бъдещето” - 30 години ОДЗ „Щурче” – Концерт, ДКТ „В. Друмев”

23 април, - Състезание „Малкият математик” – с участието на 16 ЦДГ/ОДЗ

25 април - „Смехорани са децата, слънцето и светлината” - 50 години ЦДГ № 12 „Смехорани” – Юбилеен концерт, ДКТ „В. Друмев”

30 април - „Приятелство на всекиму е нужно” - 30 години ЦДГ № 32 „Дружба” – Концерт, ДКТ „В. Друмев”

м. май

15 май - „Весел старт” - Спортен празник, ХVІ – то издание, с участието на ЦДГ № 1, ЦДГ № 5, ЦДГ № 30, и ЦДГ № 35, Зала „Младост”

„125 черно-бели спомена” – фотоизложба със снимки от всички детски градини пред ДКТ „В. Друмев”

23 май - Концерт за Деня на славянската писменост и култура, с участието на деца от ЦДГ, ученици от община Шумен и Общински младежки дом, ДКТ „В. Друмев”

29 май - Детска оперета „Пипи”- ОДЗ „Светулка”, ДКТ „В. Друмев”

30 май - Концерт /подарък от община Шумен/ за децата от подготвителните групи, ДКТ „В. Друмев”

31 май - „Парад на хвърчилата”, с участието на всички детски градини

м. юни

1 юни – Ден на детето, Градска градина

4 юни - ”Изворът на детството” - 25 години ЦДГ № 35 „Изворче” – Юбилеен концерт, ДКТ „В. Друмев”

м. октомври

3 – 5 октомври - Карнавал на плодородието, с участието на всички градски ДГ

8 - 10 октомври, Детска спортна олимпиада на дружбата, с участието на всички ДГ – зала „Младост” и зала „Плиска”;

31 октомври - Поздравителен концерт за работещите в системата на предучилищното образование, ДКТ „В. Друмев”

м. ноември

„За да е незабравимо детството” – представяне на сборник със сценарии – ЦДГ № 32 „Дружба”;

14 ноември – Среща на поколенията, Зала „Форум” – хотелски комплекс „Шумен”.

Йорданка Димитрова – старши експерт ОПО към дирекция

„Просвета, култура и младежки дейности“ в Община Шумен____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©