Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Пристанище „Бургас” направи дарение за международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”
По време на работното си посещение председателят на Синдиката на българските учители д.ик. н. Янка Такева се срещна с членовете на Съвета на директорите на пристанище „Бургас” ЕАД. Поводът бе изразеното желание на ръководството на Пристанището да се включат в наградения фонд на международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците”, организиран по идея на Синдиката на българските учители”. В тази връзка бе подписан договор за дарение на сумата от 3000 лв.

Аргир Бояджиев, председател на Съвета на директорите на пристанище „Бургас” ЕАД изрази дълбокото си уважение към учители, които всеотдайно и с висок професионализъм възпитават и обучават българските деца. През годините пристанище „Бургас” подпомага нуждаещи се деца с учебни помагала в началото на учебната година, както и провежда различни инициативи с ученици и младежи, целящи тяхното творческо развитие. От своя страна г-жа Такева благодари за направеното дарение, което ще бъде дадено на отличените учители с Първа, Втора и Трета награда на специална церемония на 4 септември т.г.м СОК „Камчия”. Председателя на СБУ благодари за направеното дарение и изтъкна, че за първи път Синдиката получава подкрепа под формата на парични средства.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©