Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан бе нов Общински колективен трудов договор в областта на социалните дейности и анекс към КТД в сферата на образованието за община Варна
На 1 октомври 2020 г. в Община Варна - кметът Иван Портних, Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ – Варна и областен координатор на СБУ за област Варна, и Васил Василев, председател на КТ „Подкрепа“ - Варна подписаха нов Общински колективен трудов договор в областта на социалните дейности за община Варна за периода 2020-2022 година. По време на церемонията г-н Портних, заяви, че въпреки създалата се ситуация, поради пандемията от COVID-19 Община Варна ще изпълни поетите обещания към социалните работници в черноморския град.

Сред акцентите в подписания договор са включени следните договорености:

- Община Варна при финансова възможност, осигурява ежегодно до 10 000 лева за финансово обезпечаване провеждането на Национална конференция за популяризиране на иновативни социални услуги;

- Община Варна поема ангажимента, при финансова възможност, да осигурява ежегодно финансови средства в размер на до 20 000 лева за поддържаща и надграждаща квалификация и супервизия на всички работещи в системата на социалните дейности, второстепенни разпоредители към Община Варна

- Размерът на допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит след 1-та година е 1.5% върху основното трудово възнаграждение;

- За нощен труд се изплаща -1 лв. за всеки отработен нощен час;.

- Предвижда се изплащане на една минимална работна заплата за страната по повод Световния ден на социалната работа;

- Както и до една минимална работна заплата за Коледните празници.

- Увеличени са отпуските за специализирания и останал персонал и др.

При промяна на нормативната уредба ще бъде подписан анекс.

На 6 октомври, само ден след Международния ден на учителя в Община Варна кметът Иван Портних, Веселин Рашев, председател на ОбКС на СБУ – Варна и областен координатор на СБУ за област Варна, и останалите социални партньори, подписаха Анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието. Новата придобивка предвижда 8 дни платен отпуск за педагогическите специалисти от училищата и ДГ, които могат да бъдат ползвани до края на 2020 г.По време на церемонията по подписването на Анекса, г-н Рашев тържествено връчи на г-н Портних купата за комплексното първо място на варненските учители в 16-тата учителска спартакиада на СБУ, провела се от 1 до 6 септември 2020 г. в к.к „Албена“.

Веселин РАШЕВ, председател на ОбКС на СБУ – Варна и областен координатор на СБУ за област Варна____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©