Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Подписан бе нов КТД за община Нови пазар


На 26 юни 2020 г. в гр. Нови пазар, обл. Щумен, бе подписан нов общински колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование между Община Нови пазар, представлявана от Георги Георгиев – кмет на Община Нови пазар, Синдиката на българските учители, представляван от Румяна Костова – председател на ОбКС на СБУ – Нови пазар и Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, представляван от Добрин Иванов – общински председател в община Нови пазар. Присъстваха още зам.-кметът на Община Нови пазар - Златина Таскова, отговаряща за ресор „Образование“ и Радостин Павлов – общински координатор за Нови пазар и Каспичан към Регионалния съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Г-жа Костова и г-н Павлов изразиха своята благодарност към кмета Георги Георгиев и зам.-кмета Златина Таскова както от свое име, така и от името на СБУ и КНСБ за ползотворното сътрудничество, добрия социален диалог и подкрепата за работещите в системата на образованието. „Новият КТД изразява за пореден път категоричността за намеренията на СБУ за водене на политика на социален диалог и отговорно поведение към работещите в системата на образованието в община Нови пазар. Сключването на КТД не е новост, а традиция през годините, която надграждаме, и същевременно поредна стъпка за справяне с последиците от кризата COVID-19“, заяви Румяна Костова.

Новият общински КТД запазва договореностите от предходния, сключен през 2018 г., като актуализира размерите на плащанията, съгласно отрасловия КТД. Същевременно в него има и нови моменти: увеличава се размерът на средствата за представително облекло на педагогическия персонал и работно облекло на непедагогическия персонал с 10 лв.; Общината дава съгласието си работодателите да осигуряват на педагогическите специалисти по време на дежурства 3 часа за индивидуална методическа работа в избрано от тях място; работникът или служителят, член на синдикалните или работодателски организации, страни по договора, има право да ползва до 3 дни от платения си годишен отпуск за медицински прегледи и изследвания през учебно време, когато това е наложително; работниците/служителите в образователната институция, които са взели участие в програмите/шествията на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, получават допълнителен платен годишен отпуск на 25 май.

Договореностите ще действат спрямо синдикалните членове, работещи в системата на образованието в следващите 2 години, като те ще внесат необходимото социално спокойствие и синдикална сигурност, които непредвидимостта на пандемията отчасти бе отнела. При подписване на нов отраслов КТД се очаква към общинския КТД за Нови пазар да бъде добавен и Анекс.

Освен Общински КТД за системата на образованието, в Община Нови пазар бе подписан и първият КТД, който се отнася до медицинските специалисти, работещи в детското и училищното здравеопазване (ДУЗ), който също е крачка напред в утвърждаването на социалния диалог в Общината.

В последните месеци се наблюдава световна тенденция за засилване на взаимодействието на местната власт с образователните синдикати и това се дължи на засилващата се несигурност и проблемите, които възникват вследствие на COVID-19. Социалният диалог, съчетан с ефективни социални мерки на национално ниво и по места, е единственият възможен път за справяне с кризата.

Десислава ВАСИЛЕВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©