Събота,
  08 Август 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ОБЯВА
Прием на ученици в ЧСОУ „Юрий Гагарин“, СОК „Камчия“ ЕАД


Стартирана е кампания по прием на ученици в Частно средно общообразователно училище „Юрий Гагарин“ на Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ ЕАД, с адрес Учебно-възпитателен център на СОК „Камчия“, общ. Аврен, обл. Варна.

Училището е легализирано със заповед № РД-14-81/31.07.2013 г. на Министъра на образованието и науката. Обучението ще бъде в дневна форма по учебен план за основна степен на образование и учебен план за профилирано обучение в гимназиална степен.

Учебно-възпитателният център „Юрий Гагарин“ и Детският оздравителен лагер „Радуга“, в сградите на който ще се провежда образователно-възпитателния процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания. Разполагат с учебни кабинети, оборудвани с интерактивни дъски, мултимедийни устройства и интернет, лаборатории, лекционни зали, многофункционални зали, библиотека, изложбени зали, пресцентър, звукозаписно студио, учебно радио и тв студио, Славянски център, Авиокосмически център с цифров планетариум, площадка за астрономически наблюдения, хореографска зала, физкултурен салон, спортни игрища, училищни бюфети, ресторант.

Училището осигурява денонощно медицинско обслужване, охрана.

Екип от специалисти предлага високо качество на обучение по всички учебни предмети. Застъпено е засилено и интензивно изучаване на руски език, запознаване с руската литература, традиции и култура. Вторият чужд език е английски.

За учебната 2014/2015 година ще се извършва прием в I – VII клас (първи чужд език – руски език) и в VIII клас – с интензивно изучаване на руски език.

Такса: 3 000 евро на година (обучение, транспорт, трикратно хранене); 5 200 евро на година (обучение, настаняване, четирикратно хранене, извънкласни занятия)

За допълнителна информация и контакти:

Галина Петрова, директор: 0892 241 159; 0889 730 311; e-mail: chsou_ygagarin@abv.bg, http://www.sok-kamchia.com.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©