Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Съвещание на председателите на синдикални организации на СБУ от Пернишка област


На 4 и 5 октомври 2013г. в гр. Банско, под знака на Международния ден на учителя, се проведе традиционното есенно съвещание на председателите на синдикални организации на СБУ от Пернишка област. То бе ръководено от зам.-председателя на СБУ Красимир Попов, Венета Миланова - член на ИК на СБУ и областен координатор на област Перник и Виолетка Петкова-експерт в направление „Организационна дейност“ към централата на СБУ. Красимир Попов запозна присъстващите с основните политики на СБУ в защита на интересите на синдикалните членове. Заместник-председателят на СБУ подчерта, че основен приоритет през настоящата учебна година на СБУ ще бъде подобряване на качеството на средното образование, повече инвестиции в образованието и достойно заплащане на учителския труд. Акцент беше поставен върху исканията на Синдиката за бюджет 2014, както и за промяна във философията на делегираните бюджети, които в сегашния си вид дискриминират малките училища и спазването на принципа за колективното управление в училище. Тази промяна обаче не трябва да поражда конфликт между малките и големите училища. Виолетка Петкова постави на вниманието на колегите проблеми, свързани с организационното състояние на синдиката, анализирани бяха приоритети в трудово-правната защита, кариерното развитие и квалификацията на учителите. В последвалата дискусия бяха решавани разнообразни казуси от целия спектър на синдикалната дейност. Съвещанието бе закрито от Венета Миланова, която говори за конкретните регионални проблеми на организацията и набеляза мерки за тяхното решаване.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©