Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Нов общински Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование“ в Разлог
Структурите на СБУ в община Разлог винаги са имали много добро социално партньорство с общинските власти и директорите на образователните институции. Взаимно са проявявали уважение, зачитане и съгласуване на интересите, насочени към поддържане и подобряване на условията за труд, повишаване качеството на учебната дейност и, разбира се, обучението и възпитанието на децата и учениците. Проведени бяха дискусии между работодателите на учебните институции и ОбКС на СБУ – Разлог, по предложения и допълнителни споразумения отколкото тези, подписани в отрасловия КТД за системата на предучилищното и училищното образование (подписан на 11.06.2018 г.), за всички работещи в сферата на образованието в община Разлог. За втори път в Разлог бе подписан Колективен трудов договор за сферата на средното образование. На ниво община бе договорено увеличаване на минималните размери на средствата за представително и работно облекло за работещите в сферата на образованието. Запазват се вече договорените за педагогически и непедагогически персонал два дни повече отпуск, единият от които ще бъде ползван на 25 май. Договорена бе и бъдеща съвместна работа между общината и учебните институции за образователни и културни проекти. В момента в две от учебните заведения се разработват проекти за модерно оборудване на кабинети по дисциплини с приоритетно значение – в СУ „Братя Каназиреви“ кабинет по биология и здравно образование и в ОУ „Никола Парапунов“ езиков кабинет.

Кметът на общината инж. Красимир Герчев винаги е подкрепял всяка инициатива в сферата на предучилищното и училищното образование. Подписаният КТД на общинско ниво бе подкрепен и от членовете на КТ „Подкрепа“ „Вярваме, че и занапред нашата съвместна дейност между общинските власти, работодателите и членовете на СБУ ще продължи успешно и коректно. При разработване и оформяне на КТД получихме помощ и подкрепа от зам.-председателя Красимир Попов и от Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ“, споделя Росица Тумбева, председател на ОбКС на СБУ – Разлог. КДТ бе пописан от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, от началника на РУО Ивайло Златанов, от председателя на СРСНПБ за Разлог Костадин Кулин, както и от председателите на двата синдиката. Това стана в деня на посещението на министъра на образованието Красимир Вълчев в Разлог, който приветства подписването на този важен за системата документ.

Росица ТУМБЕВА, председател на ОбКС на СБУ – Разлог____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©