Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Синдикатът на българските учители проведе работни срещи в гр. Ямбол и гр. Сливен


На 5-6 ноември 2013 г. в град Ямбол и на 7 ноември в град Сливен в изпълнението на проект „Повече часове за Европа в малките населени места с етнически малцинства”, бяха проведени поредица от регионални работни срещи със синдикалния актив на Синдиката на българските учители. Участие в срещите взеха председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева, както и лектори от Фондация „Европейски институт”. Осъществените работни срещи в рамките на реализирания проект са част от изпълнението на политиките на СБУ за подобряване на качеството на образованието чрез повишаване на квалификацията на българските учители. Допълнителни подробности за работните срещи и разискваните теми можете да прочетете в брой 34 на вестник „Учителско дело” от 11 ноември 2013 г.

На 6-ти ноември т.г. в град Ямбол председателят на Синдиката на българските учители – д.ик.н. Янка Такева се срещна с кмета на града г-н Георги Славов. По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси свързани с подобряване на социалното партньорство с местната власт в община Ямбол, в това число подобряване на статуса на учебните заведения в рамките на общината, както и въпросите свързани с повишаването на авторитета на българският учител и най-вече засилването на ангажимента на местната власт за провеждането на политики насочени към повишаване на квалификацията на учителите. Съществено място бе отделено на необходимостта от разработване и последващо изпълнение на местна стратегия на община Ямбол за намаляване на броя на отпадащите ученици от образователната система, както и създаването на условия за качествено образование в рамките на общината.

В рамките на деня (06.11.2013 г.) д.ик.н Янка Такева се срещна и с областния управител на област Ямбол – г-н Николай Пенев.Бяха обсъдени въпроси свързани с необходимостта от засилване на ролята на областната управа за запазването на мрежата от учебни заведения в рамките на областта. Сериозно внимание бе отделено на необходимостта да бъдат запазени учебните заведения разположени непосредствено в т.нар. гранични райони на страната. По време на срещата бе дискутирана и възможността за разработването на областна стратегия на област Ямбол за ограничаване на отпадането на ученици от образователната система в рамките на областта.

В ранния след-обяд на 06.11.2013 г., д.ик.н. Янка Такева проведе три последователни работни срещи – с Началника на РИО на МОН Ямбол – г-жа Татяна Петрова; с учителският колектив на СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Ямбол, както и с директори представители на Сдружението на директорите в средното образование от общините Ямбол и Тунджа.

И на трите срещи бяха разисквани въпроси относно разпределението на средствата за средно образование съгласно заложените параметри в проекта за държавен бюджет за 2014 г.; въпроси свързани с разпределението на допълнително отпуснатите от правителството 9,4 млн. лв. за увеличение на учителските заплати в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена; въпроси свързани с увеличението на единните разходни стандарти – особено за професионалните училища и за учебните заведения за деца със СОП, както и публикуваните от Министерски съвет списъци на защитените и средищни училища в Република България.

В края на деня (06.11.2013 г.) бе проведена и пресконференция с журналисти от местните и регионални медии.

На 07 ноември с.г. в град Сливен, председателят на СБУ – д.ик.н. Янка Такева се срещна със заместник-кмета на община Сливен – г-н Иван Славов. По време на срещата бяха обсъдени ключови проблеми свързани с повишаването на сигурността на българските учители работещи предимно с деца от ромски произход в рамките на община Сливен, както и необходимостта от засилване на социалното партньорство с местната власт за издигане на авторитета на българският учител и създаването на условия за качествено образование в рамките на общината.

Допълнителни подробности за срещите четете и във в. „Учителско дело”.

Димитър Асенов, експерт в Централата на СБУ____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©