Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Срещна със синдикалния актив на Синдиката от ОбщКС на СБУ в общини Благоевград, Гоце Делчев и Петрич
На 17 януари 2014 г. в град Благоевград, Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева се срещна със синдикалния актив на Синдиката от ОбщКС на СБУ в общини Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Срещата бе осъществена като част от дейностите по проект „Нова възможност за моето бъдеще”, с основен бенефициент Министерство на образованието и науката.

По време на срещата ключово място бе отделено на редица въпроси свързани с новия проект на закон за професионалното образование и обучение, повишаването на професионална квалификация на трудещите се в учебните заведения, както и на въпроси непосредствено свързани с основни трудови и синдикални права на заетите в сферата на средното образование.Допълнителни подробности можете да прочетете във вестник „Учителско дело”.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©