Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

В Перник се състоя национална конференция
„ИКТ – средство за изграждане на знания и компетентности”


На 3 и 4 февруари 2014г. в град Перник, конферентната зала на Двореца на културата се проведе национална конференция на тема: „ИКТ – средство за изграждане на знания и компетентности”. Тя се организира ОУ „Св. Иван Рилски”, с директор Бойко Свиленов със съдействието на община Перник и РИО на МОН, Перник.В нея взеха участие преподаватели от СУ Св. Климент Охридски” и създатели на доказали ефективността си в обучението, софтуерния продукт „Енвижън” и играта „Джъмпидо”. Водещи начални учители от цялата страна и региона споделиха своя опит за включването на новите технологии в изграждане на знания и компетентности у учениците според най-новите тенденции в световното образование. Бяха представени и онлайн инструменти в помощ на подготовката на учителите. През втория ден Български училища зад граница чрез видеовръзка също разказаха за свои постижения в тази посока.

Гости на събитието бяха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, Иван Иванов, директор на дирекция Информационни и комуникационни технологии в МОН, От община Перник - кметът Росица Янакиева, Ваня Коконова, началник на РИО на МОН, Милан Миланов, зам.- председател на общинския съвет, г-н Кирил Русев - изпълнителен директор на „Нимеро”. Повече за националната конференция можете да прочетете в – в бр. 5 на в. „Учителско дело”.При посещението си в Перник председателят на СБУ Янка Такева, придружена от Венета Миланова, председател на ОБКС на СБУ и координатор за област Перник, и Бойко Свилинова, директор на ОУ „Св. Иван Рилски” и председател на Съюза на работодателите в гр. Перник се срещнаха с кмета Росица Янакиева. Бяха разисквани въпроси, свързани с приложението на бюджета за средното образование образованието през 2014 г и други актуални проблеми на училищата и детските градини в общината. Обсъдиха се и някои инициативи, които ще бъдат реализирани в партньорство със Синдиката на българските учители.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©