Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември
На 9 май 2018 г. в Централата на Синдиката на българските учители се проведе обучение на синдикалния актив на СБУ от община Септември, област Пазарджик.

В обучението участваха председатели и секретари на СО на СБУ. От Централата участваха г-жа Виолетка Петкова, главен експерт и г-жа Павлина Петрова, експерт - юрист. Красимир Попов - зам.- председател на СБУ поздрави колегите от името на председателя на СБУ- д.ик.н. Янка Такева и им пожела успешна и ползотворна работа по структурите на СБУ.

Г-жа Райна Ралинова, председател на ОбКС на СБУ представи информация за организационното състояние в ОбКС на СБУ. Подчерта, че във всяка образователна институция в община Септември има СО на СБУ.

Акцентите в обучението бяха политиките на СБУ, свързани с повишаването на статуса на българския учител в социален, професионален и общозначим аспект.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©