Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Работно съвещание с председателите на ОбщКС на СБУ - София-област
Днес, 29 януари 2018 г., в Централата на СБУ, се проведе работно съвещание на синдикалния актив на СБУ от София област. В него взеха участваха д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ , Виолетка Петкова - главен експерт „Организационно направление” в Централата на СБУ, и Павлина Петрова, експерт-юрист в Централата на СБУ. Разискваха се въпроси от организационен, трудово-правен, социално-икономически и професионален характер с практическа насоченост. Работното съвещание премина при много добра организация и засилен интерес.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©