Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ученици и учители от СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ в Русе реализираха проект за гражданска активност
Вече трета година ученици и учители от СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ в Русе, работят по проект за гражданска активност. Особено активен в тази насока е клуб „С болка по изчезващата Родина“ по проект „УСПЕХ“, който провежда социален експеримент – възможно ли е пробуждането на гражданско общество във време на криза. Благодарение на множеството идеи учениците в клуба проявяват креативност, творчество, формират граждански и социални компетентности и гласно заявяват своите граждански позиции. За дейностите по проект „УСПЕХ“ – четете в____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©