Петък,
  19 Април 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Математиката – интересна и забавна
В края на учебната година в актовата зала на СУ „Козма Тричков”, гр. Враца, ученици, участващи в проекта „Твоят час”, демонстрираха своите математически и дигитални знания, умения и компетентности в областта на математиката и информационните технологии. Те показаха, че математиката не е трудна и скучна, а забавна и интересна наука. Три отбора се състезаваха в четири кръга, в които решаваха забавни и логически задачи, базирани на българския фолклор, съставиха кръстословица, представиха мисли и историята на известни математици и играха на „бесеница” с термини от дигиталния свят.

Участниците и публиката доказаха, че математиката присъства навсякъде в нашия живот, включително и в изкуствата, и представиха презентация за известни личности, изявени едновременно в областта на музиката, изкуствата и математиката, и видеоклип за числото „Пи”. Членовете на групата „Дигитални умения“ запознаха присъстващите с опасностите, които ни дебнат в интернет пространството, а членовете на групите по математика показаха постери, табла и макети на геометрични фигури, изработени от тях и родителите им в часовете по проекта.

Публиката, сред която бяха поддръжници на състезателите и родители, активно се включи в подготвените за нея игри и музикално-математическа кръстословица. Всички изявили се участници и публиката получиха атрактивни награди и грамоти.

През учебната година в групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения по проекта „Твоят час“ бяха обхванати повече от двеста ученици от училището. Резултатът от допълнителните извънкласни занимания е налице – повишена мотивация за учебна работа, разнообразяване на учебния процес, възможности за изява, придобити ключови компетентности.

Училището вече планира дейностите по проекта за следващата учебна година и предвижда разнообразяване на видовете занимания и активности с учениците.

Нели БОРЧЕВА,

директор на СУ „Козма Тричков“ - Враца____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©