Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

35 години Център за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс, гр. Вълчедръм
Преди 35 години започва летописната история на изънучилищно педагогическо учреждение за развиване разностранните таланти на вълчедръмските деца . Основна мисия на ЦПЛР- ОДК и тогава , и сега е ангажирането на свободното време на децата в извънкласни форми на занимания, изява на способностите, на творческите възможности и таланти на децата от общината по тяхно желание в областта на изкуството, науката, техниката , спорта и туризма. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. ЦПЛР- ОДК Вълчидръм осъществява държавната политика за работа с деца и ученици на общинско ниво чрез създаване на условия за подготовка и изява на талантливите и даровити деца в областта на науката, изкуството, техниката и спорта. През годините има различни клубове и школи, ръководени от талантливи учители и лектори. Заслужени са многото награди, грамоти, купи и медали. Има нещо символично в благородното дело да създадеш център, в който децата да творят мечтите си и да ги превръщат в реалност. Центърът за таланти обединява през годините много деца и учители, които се занимават с литература, езици,изкуства и спорт,техните родители и общественици.

Обединява ни онова нещо- позитивно и съзидателно, което е невидимо за очите и се пази и носи само в сърцето. Благодаря на всички колеги, бивши и настоящи, за техните усилия, старание и всеотдайност.

Приемете моите най- искрени и сърдечни пожелания за здраве и съзидателен творчески дух. На всички деца, които посещават центъра в различни школи пожелавам да мечтаят, да рисуват, пеят и танцуват, и един ден мечтата им да се превърне в реалност.

Желая на всички деца на днешния 1-и юни да запазят детското в себе си, на възрастните да не забравят, че са били деца и всички да мечтаем, защото човек е толкова голям,колкото са големи мечтите му.

Тържествен водосвет и освещаване на знамето на ЦПЛР- ОДК извърши отец Кирил ,свещеник при църквата „ СВ. ПАРАСКЕВА“- гр. Вълчедръм. Последва презентация ,която проследява историята и дейността на школите през годините в ЦПЛР-ОДК,гр. Вълчедръм.

И тъй като децата са цветята на земята тържественият концерт продължи с народните песни на децата от клуб„Етнография и фолклор“:„Мятало Ленче ябълка“ и „Помниш ли Янке, помниш ли гълъбо?“. Децата от ДГ „Слънчице“ поздравиха гостите с два танца:

„Танц със знаменца“ и „Джъмбо“.

Певците от състав за народно пеене към ЦПЛР- ОДК с ръководител Миролюб Йонков изпълниха две народни песни:„ Малка мома цвеке брала“ и „Ой девойко, църнаоко“.

Последваха грациозните момичета мажоретки от клуба за модерни танци към ЦПЛР- ОДК , с ръководител Венета Христова.

Учениците от гимназия „Димитър Маринов“ с ръководител Камелия Савова поздравиха гостите с две кръшни хора: „Дайчово хоро“ и

„ Шопски танц“. Вокална група с ръководител г-жа Лазарова от 1 ОУ

„ Васил Левски“ изпяха две песни. Със песенен дует поздравиха гостите 2 ОУ„Иван Вазов“.

Децата от ОУ„ Хр. Ботев“- с. Долни Цибър, с ръководител Миролюб Йонков, които работят по проект ЦОИДУЕМ поздравиха всички с няколко танца на народите - индийски, ромски и ръченица. Специално Благодаря за неподражаемите танци , съчетаващи елементи от народни хора и съвременна музика, подготвени и поставени от Генчо Димитров,бивш ръководител на състав за народни танци към ЦПЛР - ОДК, гр. Вълчедръм.

Като гост неговият танцов състав разтърси сцената с жизнените, темпераметни ритми на българския неподражаем танц:

„Хари Потър“, „Танцуващият с вълци“, „Ръченица“.

След последните стъпки на ръченицата, всички участници излязоха на сцената с балони в ръце. Тържествено прозвуча стихотворението „Пратеник на мира“, което завършва с думите:.... „Гълъбче бяло ,лети! Гълъбчебяло помни: носиш ти поздрав крилат на децата от целия свят!“

Водещата прикани всички да излязат и пуснат в небето балони и гълъби. Знаменосците със знамето на ЦПЛР- ОДК, децата на град Вълчедръм ,децата със СОП/специални образователни потребности/ и всички присъстващи пуснаха гълъби и балони в небето, своите посланици за мир и щастливо детство към всички деца по света.

Наташа ЦАНИНА, директор ЦПЛР-ОДК гр. Вълчедръм област, Монтана____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©