Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Завинаги с България в сърцето – послание на регионална кръгла маса в Габрово на тема: „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание“


В навечерието на дълго чаканата ваканция на 21 юни 2017г. в град Габрово се поставя началото на едно актуално педагогическо събитиe, а именно кръглата маса на тема: „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание“. Педагогическият форум бе открит от Председателя на Общ. КС на СБУ – Габрово Ренета Колева, която аргументира необходимостта от разискване на тази дидактическа проблематика, мотивирана от зачеснелите прояви на агресия и арогантно поведение в детските и учебните заведения в страната. Тази ситуация категорично показва кризата в ценностната система на българското общество, на места ескалираща в грубо насилие и жестокост сред децата и учениците, поради което добродетели като човеколюбие и патриотизъм са изключително важни за съхранение на традиционните български черти в националния ни характер.

Гости на форума бяха: г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, г-н Георги Маринов – началник на РУО – Габрово, г-жа Невена Петкова – областен управител на област Габрово, г-жа Магдалена Василева - председател на Общинско настоятелство - Габрово, доц. д-р Петър Петров от Технически университет – Габрово, предствавители на РС на КНСБ – Габрово, на СБУ от гр.Севлиево, гр. Трявна, колеги от неправителствени организации, учители, директори, родители и граждани.

В годината на тържественото отбелязване от целия български народ на 180-та годишнина от рождението на Васил Левски – един от най-великите българи на всичси времена, Синдикатът на българските учители реши да посвети своите инициативи за 2017 година на девиза: “РОДОЛЮБИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЛИДАРНОСТ“. По инициатива на Общинския координационен съвет на СБУ – Габрово и съвместно с община Габрово и РУО – Габрово се осъществи идеята за реализиране на този педагогически патриотичен форум в града на Васил Априлов и Николай Палаузов, на Цанко Дюстабанов и Никола Войновски, на Ран Босилек и Райчо Каролев, на Христо Явашев и Минчо Минчев.

В свое изказване Славка Бозукова от в-к „Стандарт“ отбелязва, че „Левски е най-нематериалното чудо на България, а другото чудо са децата“. А това, което обединява Апостола на свободата с децата, са учителите, съвременните апостоли за съхраняване на българското самосъзнание. Младите имат нужда от криле, а в това трудно време, когато се претопява сплавта, наречена българска нация, именно учителите са тези духовни месии, които свещенодействено ще изваят в съзнанието на децата и учениците стожерите на българското светоусещане като обич и преданост към българския език, култура, традиции и обичаи, християнската вяра.

Целта на срещата ни бе дадем трибуна на именно на учителя, за да представи в конферентен вид провереното в практиката педагогическо майсторство при реализацията на съвременните практики, свързани с нравственото и патриотичното възпитание, както и начините за генериране на положителните прояви на хуманизъм и родолюбие у младите хора. Осъзнали се като наследници на именитите си съграждани, децата и учениците трябва да бъдат подкрепени, за да постигнат духовно извисяване над тленното и материалното, над суетата и незначимото в живота чрез формиране на традиционните нравствени добродетели: обич към родината и вярност към родовите корени, гражданска съвест и себеотрицание, както и непримиримост към негативните прояви на действена злонамереност към своите връстници и съученици.

Затова, „ако днес посеем човеколюбие, добротворство и патриотизъм, то утре ще пожънем любородие и благородна пожертвователност „на полза роду“.

„Хубава си, моя горо“, поздравът на малката Кристина Неделчева от ДГ “Дъга“, изпълни с възрожденско-романтично атмосфера залата и сърцата на присъстващите се открехнаха за прочувственото акапелното изпълнение на песента. Ученици от І и ІІ клас на ОУ “Ран Босилек“ – Габрово изпълниха рецитал по стихове на габровския поет Ран Босилек – „Родна реч“, „Родна стряха“, „Обичам те, горо“ , с което внесоха нотки на искрен местен патриотизъм, гражданска чест и гордост.

Началото на обсъжданата тема бе поставено от Ренета Колева – главен учител в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово с презентацията си на тема: „Съвременни практики за нравствено и патриотично възпитание”, доц. д-р инж.Петър Петров –от Технически университет - гр.Габрово предложи аналитичен коментар на проблема: „Взаимодействие между училището и семейството като средство за възпитание“. Диана Дончева, главен учител, Надка Недева, старши учител в ОУ „Христо Ботев“ - гр. Габрово заедно с шестокласничката Даяна Тотева /която прочете свое емоционално есе за родното училище/ изразиха своето преклонение пред патронния празник на своето училище чрез презентацията :„155 години ОУ „Христо Ботев – традиции и бъдеще“, а Самуил Йонков, Богдан Андреев - учители в СУ „Райчо Каролев“ – Габрово, паказаха практическо въведение в родолюбието чрез краеведско занимателни практика по проект “Твоят час“ - „Патриотичното образование в забавно краезнание“. Представянета на детските заведения започна от Бистра Георгиева – главен учител, Светла Колева – старши учител в ДГ„Мики Маус“ - Габрово, които в партньорство с Антоанета Янкабакова, изп. директор на Сдружение ИМКА, показаха реализацията на съвместен проект на тема: „За моята България, за моя роден край“ , Биляна Денчева – учител в ДГ „Радост“ – Габрово разкри проблема за „Патриотичното възпитание и приобщаването към българския фолклор“, след което деца от група „Калинка“ на ДГ „Радост“ поздравиха участниците с танца „Северняшко настроение“ и „От векове за векове“ . Красимира Колева – директор на ДГ „Дъга“ заедно с Надежда Дянкова – старши учител в ДГ „Дъга“ – Габрово презентираха на тема: „Съвременен прочит на българския фолклор по проект „Живият пламък“, Десислава Минчева - старши учител в ДГ „Перуника“ – Габрово предложи темата: „За България с любов“ . От музейните институции първи бе Национален музей на образованието, като Веселин Лазаров представи фрагменти Филма: „Ние живеем за нашите потомци“-представляващ Мултимедийно методическо помагало, посветено на живота и делото на именития основател на Априловската гимназия в града - Васил Априлов. Росен Йосифов – главен уредник в РИМ – гр. Габрово, презентира темата: „Добри практики при работа с деца и ученици в РИМ“ – гр. Габрово. Като илюстрация на активно работещия съвременен патриотизъм бе Проекта „Аз съм българка” на младия фотограф от Габрово Радослав Първанов, който изрази своята категорична убеденост, че си заслужава с достойнство да се популяризира историята и красотата на българката, символизираща извора на непресъхващо родолюбие и национално самочувствие. След плодотворното презентиране на педагогическите практики на педагозите и представителите на музейните институции и неправителствените организиции се проведе кратка дискусия и кръглата маса бе закрита. Накрая поздрав към участниците направиха деца от ДГ “Явор“.

В заключение се оформи становището, че да си родолюбец, означава да обичаш родината си. А да обичаш родината си, означава да я уважаваш. Уважението и обичта, както това да знаеш историята на отечеството си и да разбираш, какво са постигнали великите българи, са най-ясните признаци, че си родолюбец.

Да бъдеш патриот, се изисква да си човек и гражданин, който обича природата и се грижи за нея и държавата си, като подкрепя нейните интереси и възможности. Патриотизъм означава любов, обич към родината и желание за опазването й, възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език и традиции.

Патриотизмът на дело изисква безкористна и всеотдайна работа за въздигане на самочувствието на народ и авторитета на родината. И всеки трябва да се гордее с родното, с българското. И нека винаги се сеща на онези светли дни - 3 март, 24 май, 6 септември,1 ноември - защо традиционно се празнуват. Защото сме българи и защото сме верни на завета на Апостола за безкористна служба на отечеството България.

Настоящият педагогически форум обедини усилията на детската градина и училището като образователна институция, на община Габрово и РУО – Габрово като организиращи и обезпечаващи образователния процес общински и държавни институции, както и на Технически университет – Габрово, Национален музей на образованието, Регионален исторически музей – Габрово, Регионална библиотека „Априлов - Палаузов” и родителската общност в нашия град около идеята за съхраняване на изконно присъщите традиции на габровци в областта на почитта към школото, даскала, българското слово и култура, родния край, отечеството и вътрешно присъщите на нашия народ нравствени добродетели. Габровската общественост проявява своята будна съвест, за да огласи и да търси решение на един изключително важен за съвременното общество проблем, какъвто е реализацията на процеса на нравствено и патриотично възпитание в днешните условия в детската градина, училището и университета.

Ренета Колева,

Председател на Общ. КС на СБУ - Габрово

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©