Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Бе подписано споразумение за увеличение на учителските заплати в община Бургас


В кабинета на кмета Димитър Николов бе подписано необходимото по закон споразумение на местно ниво за увеличаване на работните заплати в образованието за община Бургас. То идва след решение на Министерския съвет, одобрено от Народното събрание на Република България.

Според изчисления на синдикатите месечната заплата конкретно на учителите ще нарасне с между 60 и 90 лв., с което в много от учебните и детските заведения надхвърля 10%.

Увеличението важи и за непедагогическия персонал в следните параметри:

- За длъжностите „портиер”, „хигиенист”, „чистач” и др. подобни - минималната работна заплата + 10 лв. (470 лв.).

- За длъжностите с квалификация „пом.-възпитател”, „пом.-готвач”, „огняр” и др. подобни - 110% от минималната работна заплата (506 лв.), „пом.-възпитател” със средно образование без квалификация - 105% от минималната работна заплата (483 лв.).

- За длъжностите с квалификация „домакин”, „касиер”, „технически секретар”, „ЗАС” и други подобни - 115% от минималната работна заплата (529 лв.).

- За длъжностите с квалификация „библиотекар”, „счетоводител”, „главен счетоводител” и други подобни - 125% от минималната работна заплата (575 лв.).

„Всеки лев, вложен в образованието, ще се възвърне многократно”, лаконично коментира кметът Димитър Николов. Освен него в споразумението поставиха своите подписи Надежда Радева - Иванова (от страна на общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета), Константин Янков от Синдиката на българските учители към КНСБ, Огнян Маринов от Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа”. Те благодариха на Община Бургас за добрите партньорски взаимоотношения и тенденцията за подобряване условията за труд на бургаските учители, която се надгражда през всяка от последните 6 години.

Таня НОВАКОВА, ОбКС на СБУ - Бургас

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©