Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ползотворни срещи
Кърджали
На 24 януари 2017 г. д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, се срещна с Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали. Основен акцент в дискутираните теми бе необходимостта от анализ на мрежата от детски заведения във връзка с възможността тези, които отговарят на критериите, да бъдат обявени за защитени. По време на срещата г-жа Такева обърна специално внимание на новите стандарти за предучилищния сектор. Тя изрази надежда, че общинското ръководство ще работи за достигането им, а където е необходимо, ще се търсят възможности за дофинансиране. Веселина Тихомирова изтъкна като един от основните проблеми, по който общинската администрация работи последователно, преодоляването на демографския срив и липсата на млади кадри в системата на средното образование.

Председателят на СБУ благодари на общинското ръководство, в лицето на кмета инж. Хасан Азис, за последователната политика в сферата на образованието и за доброто социално партньорство със Синдиката, както и за включването на сградите на пет училища в проект от плана за развитие на общината до 2020 г., чрез който те ще бъдат изцяло ремонтирани.

В работната среща взеха участие също председателят на регионалната структура на КНСБ Иванка Караколева и Нели Арнаудова, председател на ОбКС на СБУ - Кърджали.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©