Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ползотворни срещи
Черноочене
На 23 януари 2017 г. председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и председателят на Регионалния координационен съвет на КНСБ в Кърджали Иванка Караколева се срещнаха с кмета на община Черноочене Айдън Осман.

Янка Такева и Иванка Караколева изразиха удовлетворението си от доброто социално партньорство с общината. „В продължение на години нашите две институции са доказвали, че местната власт и Синдикатът на българските учители могат да бъдат ефективни и коректни партньори” – изтъкна г-жа Такева.

Кметът на община Черноочене Айдън Осман представи пред гостите приоритетите на общината в сферата на образованието и социалната област. Той говори за предизвикателствата, които поставя новият Закон за предучилищното и училищното образование, и по-конкретно за проблемите на училищата и детските градини в малките населени места.

Кметът подчерта, че образованието е основен приоритет за община Черноочене. И тази година общината ще запази придобивката – извозването на учениците и децата в детските градини до населените места. Освен това от общинския бюджет ще бъде дофинансирана издръжката на слетите и маломерните паралелки. В бюджета за 2017 г. има заделени средства и за ремонти на учебни заведения, както и за изработване на проекти за енергийна ефективност в сградите на училищата и детските градини.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©