Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Обучение по Бюджет 2014 г. за синдикалистите и партньорите на СБУ от Западна България
На 28 февруари т. г., в град Враца, при изключително голям интерес се състоя обучение на тема „Съставяне и приемане на бюджета за средното образование за 2014 г.” В него участваха председатели на синдикални организации и на ОбКС на СБУ, счетоводители, директори на училища и детски градини, представители на общинските администрации, началници на РИО на МОН от областите Враца, Благоевград, Видин, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Смолян, Софийска област и град София.Семинарът по традиция се организира от Синдиката на българските учители. Домакин на обучението бе ОБКС на СБУ, Враца, с председател Емилия Бонева, член на ИК на СБУ. Във встъпителното си слово д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката, благодари на кмета на Враца инж. Николай Иванов за доброто социално партньорство. „С г-н кмета разговаряхме също за бъдещите политики за развитие на образователната система в община Враца” – изтъкна пред присъстващите Янка Такева.

„Ние всички имаме отговорността да осигурим на нашите деца и ученици добро образование и възпитание, което ще гарантира успешната им реализация в живота. Прекрасно знаем, че за да се осъществят тези цели, е необходимо да бъде оценен трудът на работещите в системата на образованието, на учители, възпитатели, педагози, на управленските екипи” – каза в приветствието си инж. Иванов.

Освен експертите - от Министерството на образованието и науката - Камен Йорданов и Марияна Мотева от Министерството на финансите, в семинара се включиха и Галина Евденова, началник на РИО на МОН и Красимир Богданов, зам.-кмет по образованието - Враца.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©