Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание - Област Русе


На 20 октомври 2016 г. в ПГДВА „Йосиф Вондрак” в град Русе се проведе традиционното есенно съвещание с актива на СБУ от Русенска област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ от областта и председатели на СО от учебните заведения. Съвещанието премина при много добра организация и засилен интерес. То се ръководи от Виолетка Петкова, главен експерт „Организационно направление” в Централата на СБУ, и Пламен Атанасов, областен координатор на СБУ за Русенска област. В началото на съвещанието г-н Атанасов направи кратък отчет на дейностите, свързани със защита на работните места и решените проблеми. Информира, че предстои подписване в петък, 21 октомври, на нов Общински КТД. Изрази задоволство от добрия социален диалог и подчерта, че в тази посока има още какво да се надгражда.

Г-жа Петкова поздрави участниците в съвещанието и им благодари от името на ръководството на СБУ за активното им участие в ПАНИО и в Учителската спартакиада. Подчерта, че резултатите от националното преброяване са добър показател за организационното състояние на структурите в областта, дължащ се на авторитета, отговорността и съпричастността на всички синдикални активисти. Запозна присъстващите с основните приоритети на работа през 2016/2017 учебна година. Постави акцент на новия ЗПУО и на всички наредби, свързани с него. Бяха представени различни казуси, бе направен коментар на Отрасловия КТД, беше припомнено и писмото на зам.-министър Стаматов до началниците на РУО за изпълнението на договореностите на КТД от 19.06.2016 г. относно Проектобюджет 2017 и др. Виолетка Петкова акцентира на добрата политика на СБУ и информира, че договорените средства са резултат от добрия социален диалог. Професионално-творческото развитие, квалификацията на учителите и добрите резултати от всички дейности в това направление бяха отчетени като изключително важни. Колегията изказа благодарност за участието в ПАНИО и изрази желание за участие и през следващото лято. Сериозно внимание бе отделено на организационното укрепване и информационното осигуряване, работата с младите учители, предстоящия XXXVII Синдикален съвет, провеждането на националните конкурси: „Най-добър синдикалист”, Най-добър социален партньор – директор“, „Най-добър социален партньор - кмет” и „Журналист на годината”, подготовката за отчетно-изборните събрания, съпътстващи предстоящия VII конгрес на СБУ, и др. Дискутирани бяха въпроси, свързани с диференцираното заплащане, възможностите за пенсиониране по УПФ и по общия ред, размера на обезщетенията при пенсиониране, работното време в ДГ и др. Споделени бяха и добри практики на социалния диалог - община Ветово и община Сливо поле. Председателят на ОбКС на СБУ - Бяла, изрази задоволство от попълване на синдикалната структура с нови членове и създаването на нови организации. Участниците изказаха благодарност за поднесената информация и приеха основните приоритети на СБУ като изключително важни, потвърждаващи политиките на СБУ за повишаване на социалния статус на учителите и издигане авторитета на учителската професия.

Виолетка ПЕТКОВА, главен експерт „Организационно направление” в Централата на СБУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©