Петък,
  24 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ВИДИН
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание


На 28 юни 2016 г. в град Видин, в конферентната зала на хотел „Ровно”, се състоя поредната регионална кръгла маса на тема: „Съвременни предизвикателства пред ЕС“ по проекта на Фондация „Европейски институт“ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”. Той се реализира в партньорство със Синдиката на българските учители в рамките на европейските програми „Жан Моне“ и „Еразъм +“.

В проведената в граничния за България град Видин кръгла маса участваха над 50 учители и директори на учебни заведения от областта, експерти от областната администрация, ангажирани с проблемите на образованието и от Регионалния инспекторат по образование - Видин, представители на ученически съвети и организации, и др.

Във форума взеха участие д.ик.н Янка Такева - председател на СБУ, Любов Панайотова - директор на Фондация „Европейски институт”, Елка Георгиева, заместник-областен управител в Областна администрация - Видин, Венци Пасков, заместник-кмет за „Хуманитарни дейности и социална политика” в Община Видин, Марийка Василева, началник на Регионален инспекторат по образование - Видин, Ели Янакиева - експерт в областната администрация по въпросите на образованието, Наталия Крумова - експерт по професионално образование в РИО - Видин, и др.

„Ще обсъдим въпроси, имащи отношение към обучението в мултикултурна среда, осигуряването на интеркултурното образование и квалификацията на българския учител“, каза Евлогия Манджукова, председател на ОбКС на СБУ - Видин и областен координатор на СБУ за област Видин. Тя благодари на д.ик.н. Янка Такева за високоекспертната й, всеотдайна и ефективна помощ, която оказва на синдикалните структури и персонално на всеки синдикален член, и изрази увереност, че на кръглата маса ще бъдат дискутирани както въпроси, засягащи последните събития в ЕС и актуалните европейски политики за образованието, така ще се разгледат и проблеми, свързани с въвеждането на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и изработването на държавните образователни стандарти (ДОС).

Възпитаването в добро гражданство е немислимо без партньорството на образователната институция с местната и с изпълнителната власт, каза във встъпителното си експозе д.ик.н. Янка Такева, която бе модератор на срещата. Тя представи Фондация „Европейски институт” и припомни, че това е третият проект, осъществяван съвместно от Фондацията и СБУ, като трите проекта обхващат всички области в страната. Г-жа Такева подчерта възпитателната функция на училището, като постави акцент върху изучаването на гражданското образование в междупредметна интегративна връзка и като отделен учебен предмет, постави акцент върху изработването на ДОС по гражданско образование. Изтъкна, че за първи път са включени теми, свързани с мира, войната и тероризма, и подробно презентира усилията и дейността на СБУ за повишаване на квалификацията на учителите, преподаващи дисциплини, свързани с гражданското образование. „Част от гражданската култура е запознаването на личността със социалната среда, обяснението на процесите и посочването на по-добри алтернативи за развитие – каза д.ик.н. Янка Такева. - А за да заложим доброто гражданство като манталитет на поведение у младите хора, най-важен е личният пример. Поведението в училище е отражение на социалната среда и затова всички, включително и обществото като цяло трябва да подкрепяме и работим за повишаване на статуса на българския учител и статута на училището и образованието.” Госпожа Такева подробно говори за основни моменти в ЗПУО, свързани с изграждането на обществените съвети към учебните заведения, квалификацията и атестирането на учителите, както и с готовността на българското образование да отговори на европейските предизвикателства.

Необходимо е да се защити достойнството на учителската професия, каза Елка Георгиева и акцентира върху изключителната важност на изработването на стандарт за учителска правоспособност. Необходимо е да се вземат специални мерки за справяне с демографския проблем, който е изключително драстичен във Видинска област, където годишно около 250 деца заминават с родителите си в чужбина, посочи Венци Пасков. Той заяви, че всичко, което е необходимо да се предприеме в сферата на образованието на територията на област Видин, ще се осъществява в партньорство с държавните институции и социалните партньори. Любов Панайотова представи проекта на Фондация „Европейски институт”, като постави акцент върху становището на комисията по образование към ЕС, че като възможност за излизане от кризата, е изключително важно да се насърчат младите хора към приемането на многообразието и мултикултурността, като гражданското образование се постави във фокуса на общественото внимание. „Не бива да оставяме гласовете, които са против европейското единение да развалят атрактивността и облика на ЕС - каза тя. - Необходимо е да имаме информация и критичен поглед към случващото се и да предлагаме алтернативи.”

В заключителната част на кръглата маса, която предизвика интереса на регионалните медии, участниците в нея изказаха благодарност към д.ик.н. Янка Такева, която на свой ред благодари на домакините за създадената отлична организация и за активната професионална и гражданска ангажираност на всички участници в дискусията.

Светла СТРУМИНА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©