Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ПЛЕВЕН
Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание


На 29 юни 2016 г. в град Плевен, в конферентната зала на хотел „Ростов”, се състоя финалната регионална кръгла маса на тема: „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, реализирана в изпълнение на проекта на Фондация „Европейски институт“ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програмите „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Проектът се осъществява от Фондацията в партньорство със Синдиката на българските учители, като бяха проведени обучения, а в последствие - и дискусии по актуални проблеми с представители на образователната система, институциите, изпълнителната и местните власти в различни краища на страната.

Във форума взеха участие д.ик.н Янка Такева - председател на СБУ, Любов Панайотова - директор на Фондация „Европейски институт”, Албена Тотева - началник на Регионален инспекторат по образование - Плевен, Йонита Иванова от отдел „Образование” на Община Плевен, Янчо Андонов, председател на РС на КНСБ - Плевен, експерти от областната администрация, ангажирани с проблемите на образованието и от Регионалния инспекторат по образование - Плевен, и др. В кръглата маса участваха над 50 учители и директори на учебни заведения от област Плевен, а работата й бе отразена от регионални медии.

Кръглата маса бе открита от Красимир Кръстев, председател на ОбКС на СБУ-Плевен и областен координатор на СБУ за област Плевен. Той благодари на организаторите - Фондация „Европейски институт“ и СБУ за ефективната и навременна, в унисон с актуалните потребности на образователната система инициатива. Той изказа убедеността си, че на кръглата маса ще бъдат коментирани европейските предизвикателства към образователната система и обсъдени стратегиите и идеите за развитие на образованието в нашата страна, като призова участниците в кръглата маса да споделят всички вълнуващи ги въпроси. Изказа персонална благодарност към госпожа Такева за експертното й участие във форума и за активно отстояваните позиции на Синдиката в интерес на заетите в системата на средното образование.

Модератор на дискусията бе д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ, която във встъпителното си експозе благодари на синдикалистите за активно изразената синдикална принадлежност, синдикална отговорност и единство, които са изключително важни и изказа персонално благодарност към Янчо Андонов. Благодари за доброто социално партниране на СБУ с Община Плевен и с РИО-Плевен, и поздрави всички за добрата успеваемост на външните оценявания, показана от учениците в града и областта, като подчерта, че тя е изключително важна за развитието на качествено образование. Госпожа Такева акцентира на необходимостта от непрестанна и активна дейност по темите за гражданското образование с оглед предизвикателствата на времето, в което живеем. Подчерта, че е много важна работата на образователната система при формиране на компетенциите, знанията и уменията в младите хора да бъдат добри граждани на държавата си и на Обединена Европа, като изтъкна отговорността на всички социални партньори в сферата на средното образование и по отношение на изграждане на политиките за включващото образование. Д.ик.н Янка Такева постави акцент върху: изработването на качествен стандарт за учителска правоспособност и подготовката на учителите в университета, необходимостта от увеличаване на учебните часове в учебните планове и програми, свързани с гражданското образование, подчерта изключително важната роля на наставничеството и квалификацията на педагогическите кадри, кариерното развитие и потребността от повече компетенции на учителите по гражданско образование и работа в мултикултурна среда. Тя говори за потребността от повече мултимедийни уроци по гражданско образование, които могат да бъдат използвани от учителите, като представи идеята на СБУ за съвместна дейност с Националния музей на образованието - Габрово за разработване на интерактиви уроци и иновативни подходи. Госпожа Такева каза, че при подготовката на държавния образователен стандарт за гражданско образование от изключително значение е включването на преподаването на темите за мира, войната и тероризма. Тя припомни доклада на Европейската комисия за България и приетата програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал страните членки на ЕС и препоръките на ЕК за сектор „Образование“, по които трябва да се работи през следващите години.

Албена Тотева изказа пожеланието тези обучения да станат традиция и увереността си, че учителите, подкрепени от социалните партньори, ще се чувстват значими и можещи и ще се справят с всички предизвикателства. Любов Панайотова представи работата на Фондация „Европейски институт” и заяви подкрепа за усъвършенстване на компетенциите на учителите за тяхната квалификация по отношение на европейските политики и актуални предизвикателства. Йоанита Иванова изтъкна традицията на учебни заведения в град Плевен в гражданското образование и заяви подкрепа от страна на общината в подпомагането на неговото развитие. В хода на дискусията много участници се включиха активно, направиха съществени коментари, посочиха проблеми по отношение изучаването на гражданското образование, свързани с липсата на литература, възможности за квалификация и др., и направиха компетентни предложения.

В заключителната част на регионалната кръгла маса, д.ик.н.Янка Такева, председателят на СБУ благодари на ИК на ОбКС на СБУ - Плевен с председател Красимир Кръстев за отличната организация на форума и изрази увереност в успеха по отношение на гражданското образование на област Плевен, в която работят мотивирани, с висока професионална подготовка и вдъхновени учители, които ще подготвят доблестни и активни и успешни граждани на България и Обединена Европа.

Светла СТРУМИНА

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©