Вторник,
  14 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание - ПАЗАРДЖИК


На 24 юни 2016 г., в сградата на Общинската администрация - Пазарджик се проведе регионалната кръгла маса „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, част от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“. Във форума взеха участие д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ; Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт”; Светлин Карталов, главен секретар на Областна администрация Пазарджик; Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура“, към Общинска администрация Пазарджик, Валентина Кайтазова, началник на РИО на МОН Пазарджик; Александър Шопов, председател на РС на КНСБ Пазарджик; учители от региона, преподаващи темите, свързани с гражданското образование, директори, експерти от РИО, ученици, представители на Ученически съвети, родители.Кръглата маса откри Гина Кръстанова, председател на ОбКС на СБУ Пазарджик и областен координатор на СБУ за област Пазарджик. Модератор на дискусията бе д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ. В експозето си тя акцентира на предизвикателствата пред ЕС, работата в мултикултурна среда, ролята на интеркултурното образование, съобразено с новите изисквания на ЕС и Европейската комисия (EК) и отговорността на всички социални партньори в сферата на средното образование за обединяване на усилията за изясняване на методологията за преподаване на темите за ЕС, както и по най-актуалните въпроси свързани с гражданското образование, изграждането на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание у подрастващите. Тя подчерта, че при подготовката на ДОС за Гражданско образование и новите учебни програми, от изключителна важност, съобразно днешните предизвикателства, е включването на преподаването на темите за мира и за тероризма. Д.ик.н. Янка Такева припомни доклада на Европейската комисия за България и приетата програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал страните членки на ЕС и препоръките на ЕК за сектор „Образование“, по които следва да се работи през следващите години.Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт” говори динамиката и новите предизвикателствата пред които е изправен ЕС и за ключовата роля на преподавателите при възпитанието на подрастващите в ефективно европейско гражданство. Светлин Карталов, главен секретар на Областна администрация Пазарджик сподели опита от добри, резултатни инициативи и практики, подкрепяни пред годините от Областната администрация, свързани с гражданското образование на учениците в региона и с квалификацията на учителите. Той подчерта и готовността за изработването на актуална и адекватна на регионалните специфики Областна стратегия за развитието на средното образование в контекста на Закона на предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август т.г. Гергана Табакова, директор на дирекция „Образование и култура“, към Общинска администрация Пазарджик, изрази уверение, че социалното партньорство с местната власт в сектор „Образование“, не е формално, а конструктивно и подкрепящо. Висока оценка за градивно партниране в регион Пазарджик на всички заинтересовани страни, с конкретни примери даде и Валентина Кайтазова, началник на РИО -Пазарджик. В хода на дискусията експерти от РИО на МОН - Пазарджик, директори, много учители и ученици представяха обстойно своя положителен опит, свързан с реализирането на проекти, по Европейски програми, с прояви и инициативи, свързани с ЕС. Активно и откровено споделяха проблеми, свързани с новите учебни програми и съдържание при разработването на ДОС за Гражданско образование. Дебатираха специфичните предизвикателства в региона. Отправиха редица препоръки и становища, които да бъдат взети под внимание при разработването на ДОС за Гражданското образование. В заключителната част на регионалната кръгла маса, председателят на СБУ благодари на ИК на ОбКС на СБУ Пазарджик с председател Гина Кръстанова за създадената отлична организация и на всички отговорни страни в сектор „Образование“ на местно ниво, които се включиха активно и компетентно в дискусията.

В Пазарджик, д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, даде поредица от интервюта за местните медии по редица актуални въпроси, свързани с прилагането на новия Закон.Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©