Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Градивно партньорство за изграждане на демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание - ХАСКОВО


На 23 юни 2016 г., в сградата на Областната администрация на гр. Хасково се проведе регионална кръгла маса на тема „Съвременни предизвикателства пред ЕС“, етап от проекта на Фондация „Европейски институт“, реализиран в партньорство със СБУ - „ЕОбединени (продължението) към по-иновативно учебно съдържание и в пограничните райони”, в рамките на програма „Жан Моне“ и „Еразъм +“.В нея взеха участие д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ; Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт”; Георги Георгиев, директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост“ в Областна администрация Хасково; Венелин Парапанов, главен експерт и Зина Тенекеджиева, старши експерт в същата дирекция; Златка Караджова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности и обслужване на населението“ в Общинска администрация Хасково; Иван Панайотов, началник на РИО на МОН – Хасково; Василка Николова, председател на РС на КНСБ Хасково; водещи учители от региона, преподаващи темите от цикъл гражданско образование; директори и помощник- директори на училища; ученици, представители на Ученическия съвет към ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", Хасково. Кръглата маса откри Атанаска Николова, председател на ОбКС на СБУ Хасково и областен координатор на СБУ за област Хасково. В експозето си по темата на форума д.ик.н Янка Такева, председател на СБУ акцентира на отговорността на всички социални партньори в сферата на средното образование за обединяване на усилията за изясняване на методологията за преподаване на темите за ЕС, съобразно динамиката и предизвикателствата на времето. Тя говори за включването на актуални теми в контекста на съвременните предизвикателства пред ЕК, като тези за мира и за тероризма в новите учебни програми и при подготовката на ДОС за Гражданско образование. Д.ик.н. Янка Такева се спря обстойно и на последните препоръки на ЕК за сектор „Образование“ и приетата програма за умения с цел повишаване пригодността за заетост на човешкия капитал в страните членки на ЕС. Любов Панайотова, директор на Фондация „Европейски институт” говори подробно за динамиката и новите предизвикателствата, пред които е изправен ЕС и за ключовата роля на преподавателите при възпитанието на подрастващите в демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание.Досегашният добър опит, свързан с гражданското възпитание на учениците в региона представи Иван Панайотов, началник на РИО на МОН- Хасково. Конкретни резултати инициативи, добри практики, но и често срещани трудности, свързани с възпитанието в демократични европейски ценности и гражданско самосъзнание на подрастващите в региона, споделиха с опит и професионализъм много учители и директори. Активни в дискусията бяха Георгия Кинева и Константина Костова, представители на Ученическия съвет към ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров", Хасково, които говориха за мотивацията и приноса на учениците за изграждането на гражданско самосъзнание и ценности. По време на дискусията представителите на Областната управа изразиха готовността си за сътрудничество и изпълняване на ангажиментите си, заложени в новия Закон. Заявка за градивно сътрудничество и цялостна подкрепа на сферата на образоването даде и представителят на Общинска администрация Хасково. Участниците във форума дадоха конкретни предложения, които да се вземат под внимание при разработването на ДОС за гражданско образование.

В заключителната част на регионалната кръгла маса председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева благодари на ИК на ОбКС на СБУ Хасково с председател Атанаска Николова за създадената отлична организация за провеждане на дискусията. СБУ още веднъж доказа, че както на национално, така и на местно ниво, може да консолидира широк кръг от социални партньори в сферата на средното образование за ГРАДИВЕН диалог И формиране на необходимите ефективни политики. По време на посещението си в Хасково д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ даде пресконференция за местните медии, на която при изключителен интерес коментира редица актуални въпроси, свързани с прилагането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който влиза в сила от 1 август т.г.Велина АНТОВА____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©