Неделя,
  16 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Партньорство в името на образованието между СБУ и Община Омуртаг
На 19 и 20 април 2016 г. в град Омуртаг се проведе обучителен семинар за директори и учители. Обучението бе организирано от Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в Омуртаг. Домакин на събитието бе кметът на Общината инж. Ешреф Ешрефов.

Тематично семинарът беше посветен на новия Закон за предучилищното и училищното образование, приетите и разработвани в момента Държавни образователни стандарти и промените, които се очакват да настъпят при прилагането на Закона. Обсъдени бяха трудово-правни въпроси и Бюджет 2016, както и механизмите за формиране на работни заплати, проблеми при изготвянето и изпълнението на Вътрешните правила за работните заплати. Лектори по дискутираните теми бяха Камен Йорданов и Сергей Магдичев - държавни експерти в Дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката, Иван Кънчев - главен експерт, и Роза Костова – експерт в Централата на Синдиката на българските учители. Гости на събитието бяха Красимир Попов – заместник-председател на Синдиката на българските учители, Снежана Енчева – областен координатор на СБУ в град Търговище, заместник-председателят на Общинския съвет в Омуртаг - Митко Стайков, заместник-кметовете на Общината Радка Рашева и Юнал Османов, секретарят на Община Омуртаг Шенай Алиева, старши експертите Стефан Станчев и Невяна Захариева от Регионален инспекторат по образованието – Търговище.

Форумът, който се проведе в залата на Общински съвет – Омуртаг, бе официално открит от кмета на Община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов. Той поднесе приветствие към председателя на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Омуртаг, Марияна Петрова и окачестви инициативата като изключително полезна за бъдещата работа по изпълнение на разпоредбите на новия Закон.„Реформата в образователната система е сред най-актуалните теми за българското общество. Това е едно сериозно предизвикателство и пред Община Омуртаг, защото е нужно да се извършат болезнени структурни промени на общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Именно тези промени определят днешния семинар като навременен и необходим. Разчитам на компетентното ви мнение като експерти и просветни дейци, за да вземем най-правилните решения за местното образование“, допълни още Ешрефов.

По време на официалната част градоначалникът поднесе поздравителен адрес към председателя на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева за високото държавно отличие - орден „Стара планина“ I степен, с което беше удостоена на 7 април т. г. от президента на Република България.С благодарност за гостоприемството към инж. Ешрефов, г-н Попов подчерта, че се слага начало на едно успешно партньорство между Община Омуртаг и СБУ. В своето приветствие към участниците и гостите на обучението той изтъкна, че като най-голямата професионална организация в страната СБУ има своето стабилно и значимо присъствие в обществения живот и е авторитетен, признат фактор и активен участник с влияние при обсъждането, изработването и провеждането на политиката на реформи в българското образование. Изрази задоволство от провеждания форум и пожела успешна и ползотворна работа на всички участници.

Семинарът протече при изключителен интерес, като в хода на работата прерасна в оживена дискусия по най-чувствителните теми за местното образование.

Последвалата среща с участието на кмета на община Омуртаг инж. Ешреф Ешрефов, зам.- председателят на СБУ Красимир Попов, Марияна Петрова, председател на ОбКС на СБУ - Омуртаг и останалите социални партньори, сред които и Съюза на работодателите в системата на Народната просвета, в лицето на неговия общински председател Теодора Витова, затвърди доброто социално партньорство в сектор „Образование“ в община Омуртаг.

Марияна ПЕТРОВА, председател на ОбКС на СБУ- Омуртаг

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©