Вторник,
  07 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ОБУЧИТЕЛНИ ФОРУМИ НА СБУ ЗА ОБЛАСТИТЕ СИЛИСТРА И ВАРНА

Доброто социално партниране – гаранция за успешна реформа в образованието


На 14 и 15 април 2016 г. в КК „Св. св. Константин и Елена“ се състоя работен обучителен форум на тема „Какво е ново в новия закон и готови ли сме за него?“. Той бе организиран от Изпълнителния комитет на СБУ – Силистра, в партньорство с РИО на МОН – Силистра. Гости на форума бяха заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева и Елка Йорданова, експерт в Министерство на образованието и науката. Пред повече от 90 представители и лидери на СБУ, директори и помощник-директори от училищата и звената в областта бе представен проектът на ДОС за статута, професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Последвалата дискусия постави на фокус промените, засягащи педагогическите специалисти с влизането в сила на ЗПУО и държавните образователни стандарти от 1 август т.г.Инициативата се провежда за първи път в този формат и е продиктувана от убеждението, че задълбочената информираност на учителите и техните лидери, активната им позиция към промените и коректното и активно социално партньорство са много важни условия за успешната реформа в образованието.

Дискусионният обучителен форум за област Силистра е част от поредица проведени обществени обсъждания и представяния на ЗПУО през призмата на различни участници в образователния процес и заинтересованите страни (директори на училища и детски градини, представители на Общинските администрации от областта, зам.-кметове, представители на Общинските отдели по образование и председатели на комисиите по образованието към Общинските съвети, учители по професионално образование и учители от 1. и 5. клас).

Михаил КИРЯЗОВ, председател на ОбщКс на СБУ– Силистра, член на ИК на СБУДен по-късно, на 15 април т.г., заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева взеха участие в дискусионен обучителен форум и в гр. Варна. Той бе съвместна инициатива на СБУ и РИО на МОН – Варна и неговата цел бе запознаване на учителите, директорите и всички социални партньори от областта с предстоящите промени, произтичащи от влизането в сила от 1 август т.г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и приложението на свързаната с него подзаконова нормативна база. Преди официалното му откриване г-н Стаматов и г-жа Такева бяха гости на работна среща в Общинска администрация – Варна с директора на Дирекция „Образование и младежки дейности“ и председател на Комисията по образование към Националното сдружение на общините в Република България – Лилия Христова. В присъствието на екипа на Дирекцията и областния координатор на СБУ за Варна Веселин Рашев бяха обсъдени задачите, стоящи пред отговорните страни в сектор „Образование“, по приложението на ЗПУО и ролята на Общинската администрация в това направление. Споделено бе задоволството от доброто социално партньорство със СБУ в Тристранната комисия по образование, изпълнението на договореностите в подписания КТД на общинско ниво и др. По-късно гостите дадоха пресконференция за Варненските медии.Последвалият обучителен форум се проведе в сградата на IV езикова гимназия „Ф. Ж. Кюри“ – Варна, с участието на повече от 300 представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители, преподаващи в първи и пети клас. В него участва и началникът на РИО на МОН – Варна, Венцеслава Генова д.и., както и директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ в Общинска администрация Варна и председател на Комисията по образование към Националното сдружение на общините – Лилия Христова. Акцент в хода на дискусията бе поставен на спецификите при организацията на образователно-възпитателния процес с влизането в сила на ЗПУО след 1 август 2016 г., подзаконовите актове по неговото прилагане и новите учебни програми за първи и пети клас. Председателят на СБУ - д.ик.н. Янка Такева фокусира своето изказване върху основните приоритети в работата на Синдиката, дейността по подписване на предстоящия Колективен трудов договор за системата на народната просвета и съвместната работа с МОН в съвета за Тристранно сътрудничество. Г-жа Такева говори още за необходимостта от допълнителна квалификация на учителите с цел усвояване на новите социално-емоционални умения, за справяне с предизвикателствата на 21. век, издигане статуса на българския учител, привличане на младите учители и тяхното устойчиво присъствие в българската образователна система и др. Бяха дискутирани и въпроси, свързани с новите държавни образователни стандарти, тяхното професионално разработване и ефективно прилагане. В края на проведения ползотворен форум председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева бе поздравена от присъстващите участници и гости по повод полученото най-високото държавно отличие, връчено на деец на образованието – орден „Стара планина“ I степен, от президента на Република България Росен Плевнелиев за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество на Република България.Веселин РАШЕВ, председател на ОбщКС на СБУ – Варна, член на ИК на СБУ за Варна____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©