Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ОбКС на СБУ- Шумен и Варненска и Великопреславска Света митрополия заедно за духовно-нравственото възпитание на подрастващите


На 07.04.2016 г. в гр. Шумен, по инициатива на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители – Шумен, с председател Татяна Иванова, се проведе обучение на тема „Изграждане, осъзнаване и запазване на християнските ценности сред децата и учениците“. Обучението се водеше лично от Негово Преосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. В него участваха близо 60 директори и учители от детски градини и училища в града, православни отци от Шуменска и Варненска епархии. Гости на събитието бяха областният управител на област Шумен Донка Иванова, представители от Община Шумен и Регионален инспекторат на образованието. Събитието започна с кратко приветствие на Татяна Иванова – областен координатор и председател на Общинския координационен съвет при СБУ – гр. Шумен. Негово Преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан сподели виждане за образователната реформа. Той изтъкна, че доброто образование не е само знания, а и създаването на достойни човеци. В ценностната криза на глобалния свят проблемът с православието е актуален. Изследване по този въпрос доказва, че повечето български граждани се определят като християни и докато на Запад осъзнават, че в училище трябва да се изучава религия, в България религиозното обучение не е възстановено. Митрополитът изтъкна, че се надява да се увеличат неделните училища, за да се възпитават учениците в религиозна толерантност, да има сътрудничество между държавата, църквата, училището и родителите. „Това е инвестиция в бъдещето!“ – сподели той. Негово Преосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан раздаде на всички присъстващи книгите „Благонравие“, „Евангелие в картинки“, „Помагало за 1. и 2. клас за интегриране на знанията за християнството“, икона на Свети Серафим Чудотворец и обеща да осигури още материали за всички синдикални организации от сферата на средното образование в гр. Шумен.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©