Вторник,
  07 Юли 2020 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Качествено образование в света на дигиталните технологии
Качествено образование в света на дигиталните технологии

На 14 и 15 април т.г. в общинския дворец на културата, гр. Перник, се проведе Третата национална конференция на тема: „Образованието в света на технологиите”. Форумът бе организиран от ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник, и Синдиката на българските учители, в партньорство с РААБЕ България и с подкрепата на Министерство на образованието и науката. ОУ „Св. Иван Рилски“ с директор Бойко Свиленов, по чиято идея форумът се превърна в ежегодна традиция, е сред първите училища в страната, въвело модерни софтуерни продукти за качествен учебен процес. Във фокуса на Третата национална конференция бе въвеждането и развитието на информационно-комуникационните технологии, създаването и използването на дигитални учебни ресурси и значението им за качеството на образователния процес и модернизирането на училището, прилагането на иновативни методи и практики в тази насока, презентирани от водещи учители и лектори практици и новатори в активното и интерактивното учене. Представен бе и планът за изпълнение на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014–2020 г.) в неговата първа фаза.Националната конференция бе открита от Бойко Сливенов, д.ик.н. Янка Такева и Диян Стаматов – зам.-министър на образованието и науката. Участие в нея взеха: д-р Александър Александров – областен управител на Перник; Вера Церовска – кмет на община Перник; Севдалина Ковачева – зам.-кмет на Перник; Ваня Коконова – началник на Регионалния инспекторат по образованието – Перник; Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Павлина Петрова – експерт юрист в Централата на СБУ. Тук бяха още Надежда Цветкова – управител на РААБЕ България, Валентина Кайтазова – началник на РИО на МОН – Пазарджик, управителите на Издателска група „Анубис-Булвест“ – Николай Табаков и Явор Стефанов, директори на дирекции в МОН, представители на местната власт, научните среди, IT-специалисти, международни партньори – директори и учители от Сърбия и др. Своя опит по темата споделиха водещи учители новатори – членове на СБУ от страната, които активно използват ИКТ и ресурси в учебния процес за повишаване на резултатите и постиженията на своите ученици.

Специален музикален поздрав към 140-те участници във форума отправиха солистите от Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Граовче” към Обединения детски комплекс в Перник и балетно студио „Вая“.При откриване на конференцията Бойко Свиленов, заяви, че за трета година учителите новатори от 28-те региона на страната за пореден път се събират в Перник, за да споделят нови стратегии за развитието на българското образование, нови методи и подходи за интерактивно обучение в училище. „Изключително съм развълнуван, че водещите учители на България, участвайки в тази ползотворна среща, ще градят добрите политики за бъдещето на образованието. Своя опит те ще могат да споделят с колегите си от Република Сърбия” – каза той и разказа как се е родила идеята за конференцията, която събира на едно място учители практици, преподаващи по нов, съвременен и атрактивен начин в училище и същевременно подобряват и усъвършенстват своята квалификация. „Дълбок поклон към учителите, които прилагат новите технологии за повишаване на качеството на учебната работа. Бъдете творци и лидери в класната стая и нека отново превърнем днешния форум в лаборатория за споделяне и бързо внедряване на всичко иновативно и полезно в училището. Дълбок поклон и към д.ик.н. Янка Такева, която е носител на най-високото държавно отличие за приноса й за развитието на българското образование, и нека приеме тези цветя и благопожелания от ОбКС на СБУ - Перник и от Областната структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България” – допълни Свиленов.

Във встъпителните си думи при откриване на форума д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ, поздрави всички съорганизатори и учители новатори с поредната трета национална конференция, на която се обменя опит и се задават политиките за развитието на образователната система. „Днес ще говорим по една изключително важна тема за ролята на новите дигитални информационни технологии, които ще променят живота на всички нас, ще променят икономиката, заетостта, ще променят специалностите и професиите на нашите ученици“ – каза тя. Допълни, че нормативните актове са вече остарели и трябва да се работи в посока как иновативните технологии да намерят място в образователната система, защото след пет години търсените професии на европейския и българския пазар ще са други. „От българския учител новатор започва промяната на обществото. Този процес не би могъл да се осъществи без ролята на нас, учителите, които задаваме новия модел как трябва да усъвършенстваме нормативните актове, да търсим новите пътища за развитието на системата и заедно със социалните партньори да работим в тази посока” – изтъкна г-жа Такева. „Ние, учителите в тази зала, трябва да бъдем със самочувствието на хора, които полагаме усилия да променим цялостния учебно-възпитателен процес, защото знаем как и по какъв начин чрез информационните технологии това може да се случи и правим революционни промени в обществото“ – заключи д.ик.н. Янка Такева.Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов поздрави организаторите и участниците в конференцията и изтъкна, че сред предстоящите задачи и политиките на МОН, е модернизацията на българското училище чрез информационните технологии като най-важен фактор за повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес. „Имаме много иновативни учители. Те показват на колегите си това, което са направили не само чрез фейсбук или тук, на конференцията, но и извън страната. Днес и утре ще се видят всички добри практики” – каза Стаматов. Той обясни на присъстващите, че МОН е в подготовка на държавните зрелостни изпити и е естествено да се отделя максимално много време и внимание за честността при провеждането на матурите. „Един от начините за опазване от преписване и подсказване ще е чрез използване на възможностите на IT-технологиите” – каза той и допълни, че това ще са част от мерките, които ще се пазят в тайна. Диян Стаматов пожела успех на конференцията и на учителите в залата, прилагащи новите дигитални технологии и иновативни практики в обучението.

В залата прозвучаха приветствени слова за значимостта на конференцията, поднесени от д-р Александър Александров – областен управител на Перник, и д-р Вяра Церовска – кмет на общината. Градоначалникът г-жа Церовска отбеляза, че задачата на всички присъстващи е изключително важна, защото новите технологии завладяват ума и времето на децата и училището трябва с бързи темпове да отговори на нoвoвъзниĸнaлитe пoтpeбнocти нa cъвpeмeннoтo младо дигитaлнo пoĸoлeниe. Затова образователният процес трябва да се организира така, че технологиите да са в полза на всички и да се показва правилният път на младите. В този дух областният управител д-р Александров отбеляза, че бъдещето е в дигиталната сфера и ако учениците искат да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда и да имат добро бъдеще, трябва да са подготвени за него. Виктор Атанасов, директор на Дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“ в МОН, запозна присъстващите с плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на информационни и комуникационни технологии в образованието, с обхват периода 2014–2020 година. „Целта е да изградим млади хора, които да са достатъчно адаптивни към живота в съвременното информационно общество, да насърчим интереса им към високите технологии и технологичното образование. Амбицията ни е да увеличим интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения – каза той и допълни – българските ученици да увеличат езиковите и математическите си способности. Акцент в плана е и осигуряването на възможности за успех на учениците от изолирани райони, като им се предостави достъп до висококачествени образователни ресурси. Знаете, че МОН осигурява безплатен интернет до всички училища, нашата амбиция е да създадем повече възможности за равен достъп до образование на равнището на съвременните изисквания по националните и международните стандарти. На базата на тъй наречените облачни технологии да създадем единна национална облачна ИКТ образователна инфраструктура за потребностите на образованието и науката в страната ни. Принципът на мобилност в обучението и развитието на системи за дистанционно обучение също са сред нашите приоритетни задачи” – каза г-н Атанасов и акцентира, че при осъществяването на плана е важно държавата, образователните институции и обществените организации да изработят строен и успешен модел на взаимодействие по отношение на образованието в училището в контекста на необходимите промени за по-качествено обучение.

Темите на конференцията за Е-образованието, ефективното внедряване и използване на високите технологии и иновативните методи и практики в класната стая, както и работата с дигитални учебни ресурси и значението им за качеството на образователния процес, бяха представени от лектори практици в активното и интерактивното учене. Акцент бе поставен на: учебния предмет в 3. и 4. клас – компютърно моделиране, в контекста на държавните образователни стандарти; осигуряването на базисни знания, умения и компетенции на учениците с помощта на модерните софтуерни продукти - Оffice 365, Envision, Jumpido, Мicro Bit, Scratch JR и със свободните образователни ресурси за компютърно програмиране – www.kodu-bulgaria.com и minecraftedu.com. В подробности бе дискутирано използването на Web инструменти и приложения от учителя за персонифициране на обучението, улесняващи работата му в това число с деца със СОП; ролята на учителя в управлението на информационните технологии и в съчетаването на дигитални и класически средства за обучение, и др. Друг важен момент, поставен на вниманието на присъстващите, бе кибертормозът – училищен тормоз чрез средствата на информационните и комуникационните технологии и начините за справяне с него. Темите бяха презентирани от доц. д-р Тони Чехларова – ръководител на секция в Института за математика и информатика към БАН; Теодора Върбанова – ръководител на „Образователен сектор” в „Майкрософт”; Милена Константинова – ръководител „Електронни продукти“ на Издателска група „Анубис-Булвест“; д-р Ивайло Старибратов – директор на Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив; Милен Владимиров – ръководител в Центъра за кариерно ориентиране София-град; Румен Бакалов – управител на „Нумеро“; Стоян Павлов – секретар на Националната асоциация на ресурсните учители и помощник-директор на Ресурсен център, гр. Пазарджик; инж. Александър Александров и Благовест Папагалски – от Центъра за творческо обучение за развиване и подпомагане на млади ИКТ специалисти; инж. Ангел Ангелов – учител по информационни технологии от СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен; Десислава Миленкова – начален учител и мениджър по иновации от 137. СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София.

Всички учители от Третата национална конференция получиха специални сертификати за участие, лично подписани от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева и Бойко Свиленов. Те успяха да се запознаят с историята на град Перник, както и да посетят крепостта „Кракра” и най-големия музей на минното дело на Балканите.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2020 ©