Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Добрите резултати се постигат чрез градивно социално партниране
По време на посещението си в град Перник председателят на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева се срещна и разговаря с кмета на община Перник д-р Вяра Церовска и с д-р Александър Александров – областен управител на Перник, по въпроси, свързани с развитието на образованието в областта. В срещата участваха още Севдалина Ковачева – зам.-кмет на Перник, Венета Миланова – член на ИК на СБУ, областен координатор и председател на ОбКС на СБУ – Перник, Павлина Петрова – експерт-юрист, и Димитър Асенов – експерт в Централата на СБУ, Бойко Свиленов – директор на ОУ „Св. Иван Рилски“ и председател на Областната структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Ваня Коконова – началник на РИО на МОН – Перник; инж. Антон Василев, социални партньори и др.

Д-р Вяра Церовка поздрави лидера на СБУ г-жа Такева с високото държавно отличие – орден „Стара планина” I степен за приноса й за развитието на българското образование и подчерта, че винаги е добре дошла в Перник, общината, която е отворена за иновации и модерни политики от образованието до инфраструктурата. Градоначалникът изрази задоволство, че е домакин на поредния значим национален форум, посветен на бъдещето и възможностите на информационните технологии за повишаване качеството на образователния процес.

От своя страна лидерът на СБУ изказа благодарност към д-р Церовска за градивното социално партниране на местно ниво, за политиките и специалното внимание към учебните заведения, детските градини и учителите в община Перник. Обсъдено бе проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, целящо да насърчи интеграцията на ученици от етническите малцинства в образователната ни система, както и да идентифицира нуждите на учителите, работещи с деца билингви. Очаква се водещ бенефициент да бъде община Перник с партньори СБУ и четири учебни заведения от гр. Перник. Предвижда се пилотният проект да се осъществява в рамките на две календарни години и да завърши с конкретни предложения, свързани с изменения на нормативната уредба, регламентираща образователната интеграция у нас.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©