Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Ползотворен социален диалог в Община Омуртаг


На 03 декември 2015 година, кметът на инж. Ешреф Ешрефов, се срещна с Изпълнителния комитет на Общинския координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Омуртаг. Срещата имаше за цел да се сложи начало на ползотворен социален диалог за разрешаване на проблеми и задачи, касаещи образованието в общината. Осъдени бяха необходимостта от сключване на Общински колективен трудов договор, сформиране на Тристранен съвет за социално сътрудничество, някои моменти от новия Закона за предучилищното и училищно образование, както и въпроси свързани с финансовото състояние на общинските училища и възможностите за тяхното разрешаване.

Проведеният разговор протече при изключително спокойна и благотворна атмосфера. Участниците изразиха удовлетворението си от проведената среща и си пожелаха успех в бъдещата съвместна работа.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©