Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

„Учител на годината” в община Омуртаг
На 20 март 2014 г. в гр. Омуртаг се проведе Общински конкурс „Учител на годината”. Организатор на събитието е ОбКС на СБУ. В тазгодишния конкурс взеха участие учители от няколко училища на града. Петчленно жури отличи за „Учител на годината” колегите: Лидия Тодорова Костова – старши начален учител във Второ НУ „Васил Левски”, гр. Омуртаг - направление „Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности” и Гинка Младенова Захариева - старши учител по биология и химия в Прогимназия „Акад. Даки Йорданов”, гр.Омуртаг – направление „Природо математическо”.

Г-жа Костова и г-жа Захариева впечатлиха журито преди всичко със своя професионализъм, мъдрост и човеколюбие, които ясно проличаха от отговорите на въпросите в анкетната карта, от макар и скромните им публикации, от интересните презентации за ежедневната им работа като специалисти и педагози.

И на двете отличени учителки бяха връчени грамоти и парична сума от ОбКС на СБУ, както и предметни награди и цветя от госпожа Десислава Минева, президент на фирма „ДЕМИ” – Омуртаг.

На г-жа Костова и на г-жа Захариева пожелаваме успех в Националния конкурс на СБУ „Учител на годината – 2014”.

Марияна ПЕТРОВА, председател на ОбКС на СБУ – Омуртаг

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©