Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Русенска област - 2015


Област Русе

На 15 октомври 2015 г. в град Русе, в залата на Математическа гимназия „Баба Тонка”, се проведе традиционното есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Русенска област. В него участваха председателите на ОбКС на СБУ от областта и синдикалните председатели на синдикалните организации на СБУ в учебните звена.

Съвещанието се ръководи от Виолетка Петкова - експерт от Централата на СБУ и Пламен Атанасов - областен координатор на СБУ и председател на ОБКС на СБУ - Русе. То премина при много добра организация и засилен интерес.

Г-н Атанасов направи кратък преглед на дейностите на ОБКС на СБУ- Русе.

Председателят на ОБКС на СБУ община Иваново, г-жа Софка Ненова, благодари на г-н Пламен Атанасов и на г-жа Петкова за решените проблеми, свързани със социалните плащания.

Г-жа Петкова запозна присъстващите с основните приоритети на синдикалния актив за учебната 2015/2016 г. Постави акцент на организационното укрепване и стабилитет на структурите, информационното осигуряване, разяснителната работа сред синдикалните членове относно политиките на СБУ за запазване на работните места, КТД, усъвършенстване на социалния диалог на училищно и общинско равнище, кариерното развитие, работата с младите учители и приобщаването им към политиките на СБУ.

Специално внимание беше обърнато на промените в нормативната уредба, промените в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване, в новия Закон за предучилищно и училищно образование.

Бяха дискутирани въпроси за квалификацията на учителите, диференцираното заплащане, работните заплати, пенсионирането, отпуските. Практически бяха решени трудовоправни казуси.

От въпросите и споделените практики на синдикалните председатели личеше отговорността и загрижеността на председателите на синдикалните организации на СБУ за бързо решаване на възникнали въпроси, свързани със защита на трудовоправните и професионално-творческите интереси на синдикалните членове.____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©