Вторник,
  16 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Есенно съвещание със синдикалния актив на СБУ от Пернишка област - 2015


Област Перник

На 8 и 9 октомври 2015 г. в град Банско се проведе есенното съвещание със синдикалния актив от Пернишка област. В работата му взеха участие председателите на ОбКС на СБУ и председателите на СО. От Централата на Синдиката участваха Виолетка Петкова, експерт „Организационно направление” и Павлина Петрова, експерт-юрист „Трудовоправна защита”.

Съвещанието премина при много добра организация и засилен интерес. Г-жа Венета Миланова, член на ИК на СБУ, областен координатор на Синдиката за Пернишка област и председател на ОбКС на СБУ – Перник, направи анализ на организационното състояние в учебните звена.

Г-жа Виолетка Петкова запозна присъстващите с основните приоритети на СБУ за учебната 2015/2016г. Постави акцент на организационното укрепване, подготовката за предстоящото национално преброяване, информационното осигуряване, политиките за запазване на работните места, промените в нормативната уредба, новия Закон за предучилищното и училищното образование, квалификацията на учителите, участието на синдикалните членове в ПАНИО. Особено внимание бе обърнато на работата с младите учители и привличането им в дейности на СБУ.

Г-жа Павлина Петрова представи промените в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Практически бяха решени и казуси от трудовоправен характер.

Дискутираха се въпроси, свързани с пенсионирането, обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения, отпуските.

Колегите изказаха благодарност към ръководството на СБУ за възможностите, които се предоставят за участие в конференции и обучения, които са изключително важни и полезни.

____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©