Понеделник,
  11 Декември 2023 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Творческа среща в ОУ „Св. св. Кирил и Методий", село Стрелци


На 26 май 2015 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Стрелци, община Брезово, учениците от ПИГ по проекта за средищните училища BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" проведоха среща-разговор с поета, писателя, преводача Иван Вълев, роден в село Стрелци, но живеещ в гр. Пловдив от детските си години. Той е бил редактор в ДИ „Христо Г. Данов“, директор на Българския културно-информационен център - Варшава, Полша. Превел е 11 книги от известни полски автори на български език. Срещата премина непринудено и задушевно. Детската аудитория задаваше интересни въпроси - как е преминало детството на писателя, за творческия път, който е извървял, и др.Колективът при ОУ „Св. св. Кирил и Методий", село Стрелци____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2023 ©