Понеделник,
  15 Юли 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Театър в ЦДГ № 97 „Китна градина”, гр. София


Наскоро по проект „Детска театрална и арт работилница” се проведе куклен театър с драматизация на „Житената питка” в столичната ЦДГ № 97 „Китна градина“. Сред целите на проекта са: социална интеграция на децата; да се научат да работят в екип; солидарност и сплотяване на малчуганите независимо от възрастта и, не на последно място, създаване на добра езикова култура. Проектът извежда като основна цел още равния достъп до услугите, предлагани в детското заведение, като изрично отбелязва, че равният достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности”. Това означава, че за децата, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния и възпитателния процес. Заниманията по проекта бяха в подготвителна група 5-годишни и в подготвителна група 6-годишни, където децата се научиха да бъдат по-активни да решават проблеми, да работят със своите ръце, да мислят творчески. Благодарение на заниманията се създаде взаимно доверие и уважение между тях.Децата от първата подготвителна група представиха театър „Косе-Босе“, а децата от втората подготвителна група - театър „Житената питка”. Една от дейностите по проекта беше провеждане на арт работилница. По нея работиха 6-годишните деца, които изработиха житената питка, като използваха разнообразни материали. В арт работилницата замесиха истинско тесто и глина. При добрата организация и използването на различни форми на занимания в детската градина формирахме непознати и неоткрити умения, мотивирахме ги да се забавляват повече заедно и да намират общ език.

Татяна ПЕТКОВА, председател на организацията на СБУ в ЦДГ № 97, гр. София____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©