Събота,
  15 Юни 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

Национална кръгла маса и концерт, посветени на 25-годишнината на СБУ в град Велико Търново


На 11 юни т.г. Общинският координационен съвет на Синдиката на българските учители в град Велико Търново проведе тържествена кръгла маса „Основни фактори за повишаване статуса на българския учител“, с която отбелязаха 25-годишнината на СБУ, 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. Форумът бе под патронажа на председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева.Участие в него взеха университетски преподаватели и водещи учители, синдикални активисти на СБУ от Великотърновския регион. Кулминацията на юбилейните инициативи бе поставена с празничен концерт с участието на децата и учениците от учебните заведения в община Велико Търново. Председателят на ОбКС на СБУ за Великотърновска област и член на ИК на СБУ Мария Георгиева връчи Почетен плакет и благодарствена грамота на лидера на СБУ д.ик.н. Янка Такева за приноса й за повишаване статуса на българския учител, за утвърждаването на СБУ като конструктивен партньор и значим фактор в гражданското общество. С признание за активното партниране през изминалите години при отстояване на добрите политики за устойчиво развитие на образованието в областта с Почетни плакети и благодарствени грамоти бяха удостоени Борислав Минчев - един от първите председатели на ОбКС на СБУ, гр. Велико Търново и Димитър Григоров - председател на РС на КНСБ за областта. Юбилейни отличия по случай 25 години от учредяването на СБУ получиха още: инж. Даниел Панов – кмет на община Велико Търново; проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на Великотърновска област; Любомира Попова – зам.-областен управител на Великотърновска област; Пенка Игнатова – директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в община Велико Търново и Розалия Личева – началник на Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново. По време на тържествения концерт благодарствени грамоти получиха всички председатели на Общински координационни съвети на СБУ от областта, председатели и секретари на синдикални организации от община Велико Търново.Повече подробности за юбилейната кръгла маса и срещата на д.ик.н. Янка Такева с кмета на общината инж. Даниел Панов и проф. д-р Пенчо Пенчев – областен управител на Великотърновска област - очаквайте в брой 24 на в. „Учителско дело“.

УД____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©