Вторник,
  28 Май 2024 година
Български  English Вход

      СБУ - АКЦЕНТИ

  Трудовоправни
  Социално-икономически
  Професионално и
      творческо развитие
      на учителя
  Отдих

       НОРМАТИВНИ
        ДОКУМЕНТИ


  КТД
     На отраслово ниво
     На общинско ниво
     На ниво уч. заведение
  ВПРЗ
  Конституция
  Кодекси
  Закони
  Наредби
  Правилници
  Постановления
  Решения, Заповеди
  Проекти на документи
АКТУАЛНО : Регионални новини

25 години СБУ – общинска конференция в Добрич


На 30 април 2015 г. Общинският координационен съвет на СБУ - град Добрич, проведе Общинска конференция на тема „Иновативни подходи в работата на учителя”, с която отбеляза 25-годишнината на СБУ и 120 години от основаването на организираното учителско синдикално движение и просветителски печат у нас. Участие във форума взеха: Йордан Йорданов – зам. областен управител на Добрич; Детелина Николова – кмет на община Добрич; Камелия Койчева – зам.-кмет на община Добрич; Атанас Недялков - председател на Комисията по образование и култура към Общинския съвет - гр. Добрич; Силвия Иванова – старши експерт в отдел „Образование и култура” в Община Добрич; Гинка Василева – председател на РС на КНСБ; директори на училища и детски градини в общината, членове на първия ИК на ОбКС на СБУ – гр. Добрич. Специален поздравителен адрес за събитието изпрати д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители. Изявени учители и синдикалисти представиха своите презентации с добри педагогически практики: Мила Николова от ЦДГ № 18; Пепа Балчева – ОУ ”Хр. Ботев”; Димитрина Великова – Ресурсен център; Даринка Миткова – СОУ ”Д. Талев”; Ани Великова – ОУ ”Н. Й. Вапцаров”; Мария Кирилова – ЕГ ”Гео Милев”. Всички те получиха благодарствени плакети от председателя на ОбКС на СБУ Павлина Димитрова, грамоти и книги от Детелина Николова – кмет на община Добрич. Със специален плакет бяха наградени и всички членове на ОбКС, членовете на първия ИК на ОбКС – гр. Добрич. В знак на признание за активното градивно партниране през изминалите години председателят на ОбКС на СБУ – гр. Добрич, Павлина Димитрова връчи благодарствени плакети на социалните партньори: Детелина Николова – кмет на град Добрич, Камелия Койчева – зам.-кмет на община Добрич, Нейчо Нейчев – началник-отдел ”Образование и култура“, и д-р Христо Боев – началник на РИО - гр. Добрич. Празничното събитие завърши с много настроение, под звуците на класическа музика в Градската художествената галерия.

Павлина ДИМИТРОВА, председател на ОбКС на СБУ – гр. Добрич____________________________________________________________________________________________________________________________________[_ВЪРНИ_СЕ_ОБРАТНО_]____

КОНКУРС

УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА
МЕЖДУНАРОДНА

УЧИТЕЛСКА
СПАРТАКИАДА
СОЦИАЛНО-
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ НА СБУ
ПОСТОЯННА АКАДЕМИЯ
ЗА НАУКИ И ИНОВАЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
Съдържание - Синдикат на българските учители, 2014 ©                      Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2024 ©